Čo sú ETF fondy? Ako investovať do ETF?

ETF fondy sú čoraz obľúbenejšou formou investovania pre malých aj veľkých investorov. Predurčuje ich na to ich veľká flexibilita, nízke poplatky a hlavne daňové zvýhodnenie. Než sa však s ich pomocou vrhnete do investičných vôd, je dobré poznať tento skvelý nástroj bližšie.

Čo nájdete v tomto článku

Čo sú ETF fondy

ETF znamená Exchange Traded Fund, teda “fond obchodovaný na burze”.

ETF fondy, podobne ako podielové fondy, nakupujú za vyzbierané finančné prostriedky investorov cenné papiere. Portfólio môže byť zamerané napríklad na konkrétny sektor (priemysel, technológie, farmácia a pod.), región alebo trhový index.

Väčšina ETF fondov len jednoducho kopíruje nejaký konkrétny trhový index.

Nájdu sa však aj také, ktoré nakupujú akcie len jednej firmy a ich hodnota je totožná s cenou za akciu danej firmy. Investovaním do nich teda získavate od prvej sekundy široko či užšie diverzifikované portfólio, ktoré kopíruje pohyby na trhu.

Zároveň sú však ETF fondy obchodované na burze. Môžete ich kedykoľvek predať a kúpiť, rovnako ako pri nákupe bežných akcií. Vo väčšine prípadov sú ETF fondy “pasívne”, a teda ich výsledok záleží iba na výkone nakúpených aktív na burze – týmto sa najviac podobajú na indexové fondy. Možno aj preto sa často stretnete s pojmom indexové ETF fondy.

Všetky tieto výhody robia z ETF veľmi efektívny a navyše aj atraktívny nástroj, najmä pre menších investorov.

Ak ich však chcete zahrnúť do svojho portfólia, mali by ste sa dozvedieť všetko nielen o ich výhodách, ale aj o nástrahách, na ktoré si treba pri investovaní cez ETF dať pozor.

Hlavné výhody a nevýhody investovania do ETF

Ak chcete ETF fondy zapojiť do svojho portfólia, je dobré poznať ich silné a slabé stránky. Vďaka tomu budete vedieť určiť nie len to, či sa pre vás hodia, ale tiež akú úlohu by mali vo vašom portfóliu hrať a kedy sa ich oplatí využiť:

Výhody ETF fondov

 • Diverzifikácia: ETF vám dovoľujú jednoducho investovať do celých odvetví, trhov či krajín. Vďaka svojej dobrej diverzifikácii priemerujú úspešné aj neúspešné tituly a čiastočne vás chránia pred rizikom nesprávneho výberu akcií. Napr. v jednom indexe môžete mať aj 1500 rôznych firiem a cez ETF fond si ich nakúpite za pár eur. Ak by ste mali nakupovať všetky tieto akcie na priamo, tak potrebuje obrovský kapitál.
 • Denné obchodovanie na burze: ETF sa obchodujú na bežnej burze, oceňujú sa kontinuálne, a môžete ich kúpiť či predať kedykoľvek. Vďaka tomu môžete získať na rôznych kurzoch v priebehu dňa.
 • Daňové zvýhodnenie: ETF fondy sú na Slovensku oslobodené od zdaňovania výnosov, ak ich držíte viac ako 1 rok. Podrobnejšie sa téme venujem nižšie v článku.
 • Nízke poplatky: ak investujte do ETF dlhodobo, zaplatíte oveľa menej za správu portfólia a obchodovanie, ako pri iných fondoch.
 • Nízky minimálny vstupný kapitál: investovať môžete začať už od pár eur v závislosti od výberu obchodníka a konkrétneho ETF fondu.

Nevýhody ETF fondov

 • Nevýhodné pre krátkodobé obchodovanie: ak chcete investovať krátkodobo alebo dokonca robiť daytrading, na poplatkoch zaplatíte celkom dosť, a pri vyberaní ziskov nevyužijete oslobodenie od dane, ktorú ETF fondy ponúkajú. V takom prípade môže byť výhodnejší priamy nákup akcií či iných aktív.
 • Nemožnosť predať nevýkonné akcie: Diverzifikované portfólio znamená okrem výhod aj nemožnosť optimalizovať ho. Pri predaji či nákupe nemáte kontrolu nad tým, ktorú časť predávate, a pripravujete sa napríklad o možnosť predať stratové akcie.
 • Nižšia úroveň diverzifikácie: ETF sú oproti niektorým fondom menej diverzifikované a neposkytujú toľko možností. Obvykle totiž obchodujú len aktíva s vysokou trhovou kapitalizáciou, a neobsahujú menšie spoločnosti či menej rozvinuté trhy. Zvýšenie diverzifikácie je však možné cez širšie portfólio ETF fondov.
 • Drahšie ako investovanie do konkrétnych akcií: hoci je nízky, aj ETF fond má stále správcovský poplatok, ktorý prirodzene nepatrne znižuje výkonnosť vášho portfólia.

Aké sú poplatky pri ETF fondoch

Ani ETF fondy nie sú bez poplatkov. Sú síce nižšie ako pri podielových fondoch, ale predsa sa s nimi nejaké poplatky spájajú.

Pri výbere fondu by ste si mali skontrolovať najmä tieto:

Vstupné poplatky

Vstupné poplatky sú príjmom distribučnej siete a z nich je vyplácaná provízia pre investičných poradcov.

Ak nepotrebujete investičné poradenstvo pri vytváraní portfólia a nepotrebujete konzultácie pri správe ETF fondov do budúcna a viete si celý proces od zriadenia účtu cez nákup ETF až po ich riadenie manažovať sami, tak sa môžete tomuto poplatku úplne vyhnúť.

U skúsených investičných poradcov, ktorí majú pod správou väčšie objemy investícií, viete tento poplatok dostať na pomerne nízke percento (max. 1% z investovanej sumy) a pri veľkých investovaných sumách sa dostanete možno ešte nižšie.

Poplatok za vykonanie transakcie

Tento poplatok je príjmom brokera alebo obchodníka s cennými papiermi, cez ktorého kupujete alebo predávate ETF fondy.

Za vykonanie transakcie nákup a predaj si väčšina obchodníkov účtuje minimálnu sumu v rozmedzí 4 až 15 € alebo nejaké percento z transakcie. Nájdu sa aj takí, kde je tento poplatok nižší, ale obyčajne si títo brokeri účtujú poplatok za neaktivitu.

Pri pravidelnom investovaní do širšieho portfólia ETF fondov je aj pri nižších sumách výška poplatku smerodajná. Ja osobne používam obchodníka, kde aj pri pravidelnom investovaní do viac ako 10 fondov mesačne zaplatím na poplatku za vykonanie transakcie nákup len zopár centov. Toto je kľúčové, ak chcete investovať do ETF naozaj efektívne.

Priebežné poplatky

Tieto poplatky sú asi najpodstatnejšie. Hlavne výškou tohto poplatku sa ETF odlišujú od podielových fondov.

Pri akciových aktívne riadených podielových fondoch sa výška tohto poplatku pohybuje v rozmedzí 1,5 až 2% p.a., keď sa bavíme ešte o tých lacnejších podielových fondoch.

Pri ETF fondoch sa obyčajne pohybuje od 0,05 do 0,6% p.a. Je to poplatok, ktorého výšku nájdete v dokumente “kľúčové informácie pre investorov”, ktorý je povinný pre všetky fondy.

Poplatky za vedenie účtu

Ideálne, ak je tento poplatok 0 €. Mnohí obchodníci to umožňujú. Nájdu sa však aj takí, ktorí síce majú poplatok za vedenie účtu nulu, ale účtujú si nemalé poplatky za neaktivitu, ak nespravíte napr. za mesiac žiadnu transakciu.

Poplatky za úschovu

Niektorí obchodníci si za úschovu cenných papierov môžu účtovať poplatok. Konkrétne obchodník, cez ktorého investujem ja, si účtuje poplatok vo výške min. 0,05% p.a. plus DPH. Je to akceptovateľné, keďže pri ostatných poplatkoch, hlavne za vykonanie pokynov ušetrím neporovnateľne viac a nezaplatím ani cent za neaktivitu na tých účtoch, kde investujem len občas.

Poplatky za manažovanie portfólia

Tento poplatok nemá nič spoločné s ETF fondom, do ktorého investujete, ale s produktom, cez ktorý ETF nakupujete a spravujete.

ETF fondy nemajú portfólio manažérov. Ak si vyberiete nejaký ETF fond, ktorý kopíruje nejaký akciový index, tak sa vaša investícia vezie hore aj dole spolu s indexom.

Manažovanie investičného portfólia vykonávate vytvorením vhodnej kombinácie viacerých ETF fondoch a ich úpravou v čase. Ak si na to netrúfate sami alebo na to jednoducho nemáte čas, tak môžete využiť služby investičného poradcu alebo robo-poradcu.

Poplatok za manažovanie portfólia je príjmom firmy, ktorá vlastní robo-poradcu alebo firmy, pre ktorú pracuje investičný poradca a z toho dostáva poradca odmenu vo forme provízie.

Je to poplatok z objemu majetku pod správou. Bežne sa pohybuje vo výške 1,2% p.a. a menej. Tento poplatok má rovnako zásadný vplyv na výšku výnosu ako priebežný poplatok na úrovni fondu. A preto nie je jedno, v akej výške ho platíte.

Čím je tento poplatok nižší, tým je to lepšie. Na druhej strane vhodným manažovaním portfólia môžete zvýšiť svoj výnos a zároveň znížiť volatilitu portfólia na požadovanú úroveň.

Aký je rozdiel medzi ETF fondom a podielovým fondom

Na prvý pohľad sú oba druhy fondov veľmi podobné. Rozdiely medzi nimi sú síce jednoduché a dajú sa rozdeliť na niekoľko bodov, vo finále však môžu mať zásadný dopad na konečnú výkonnosť vášho portfólia.

 • Spravovanie fondu: Podielový fond spravujú portfólio manažéri, ktorí sledujú zloženie portfólia a aktívne sa ho snažia zlepšiť, aby prekonali výnos trhu. ETF fondy sú vo väčšine prípadov pasívne fondy, ktorých cena je priamo úmerná aktuálnej cene aktív, do ktorých ETF fond investuje.

  Podielový fond je aktívne spravovaný, ETF pasívne sleduje vývoj svojho indexu.

 • Obchodovanie: Podielové fondy sa obchodujú vždy po uzavretí burzy. Spočíta sa aktuálna hodnota majetku, vydelí počtom vydaných podielov a oznámi sa cena pre daný deň. Preto sa podielové fondy obchodujú vždy len jedenkrát denne. ETF sú kótované na burze rovnako ako akcie, a ich cena sa prepočítava kontinuálne počas dňa. Preto sa dajú na rozdiel od podielových fondov obchodovať vnútrodenne (môžete zarobiť na prepadoch a rastoch počas jedného dňa).

  Podielové fondy sa obchodujú raz denne, ETF kontinuálne počas celého dňa.

 • Poplatky: Keďže sú podielové fondy aktívne spravované, platíte za ich vlastnenie istý “správcovský poplatok”, ktorý je odčítaný bez ohľadu na to, ako sa práve fondu darí. Tento poplatok tak redukuje celkovú výnosnosť podielového fondu pre investora. ETF fondy, keďže sú spravované pasívne, majú častokrát veľmi nízke poplatky za správu. Poplatky za obchodovanie závisia od obchodníka, cez ktorého ETF nakupujete. To isté ETF môžete nakupovať cez rôznych obchodníkov.

  Podielové fondy majú vyššie správcovské poplatky, ETF fondy podstatne nižšie.

 • Dane z príjmu: Práve dane zo zisku sú najväčším argumentom hrajúcim na Slovensku do karát investovaniu cez ETF, keďže na rozdiel od podielových fondov môžu využívať niekoľko výhodnejších daňových podmienok. Tému zdaňovania rozoberám podrobne nižšie.

  Zisk z podielových fondov podlieha zdaňovaniu, pri ETF fondoch je zisk oslobodený od dane z príjmu.

Druhy ETF fondov

Rovnako ako v prípade podielových fondov, aj ETF fondy sa delia na niekoľko druhov v závislosti od toho, do čoho investujú. Najbežnejšie sa stretnete s týmito:

 • Indexové ETF fondy: fondy vyskladané tak, aby čo najbližšie kopírovali výsledky niektorého z trhových indexov (S&P 500, NASDAQ, MSCI World, DAX a pod). Ich výhodou je, že môžete nakúpiť všetky firmy zahrnuté v indexe už pri nízkej investovanej sume.
 • Sektorové ETF fondy: sledujú vývoj ceny akcií spoločností vo vybranom sektore. Najbežnejšie sú ETF sledujúce vývoj v 11 sektoroch GICS (Global Industry Clasification Standard, hlavné odvetvia utvárajúce svetovú ekonomiku) ako energetika, informačné technológie, financie či nehnuteľnosti.
 • Dlhopisové ETF fondy: financie fondu sú investované v diverzifikovanom portfóliu štátnych alebo korporátnych dlhopisov s rôznou splatnosťou. Takéto ETF fondy môžu vyplácať kupón (úrok) vo forme dividendy, ročne či kvartálne.
 • Dividendové ETF fondy: takéto fondy sa zameriavajú na nákup akcií stabilných spoločností s dlhou históriou dividendových výplat a rozumnou výškou dividend. Hodia sa najmä pre investorov, ktorí preferujú dividendy pred kapitálovým ziskom a hľadajú bezpečnejšie, konzervatívnejšie investičné príležitosti.
 • Komoditné ETF fondy: fondy sledujúce vývoj ceny jednej, či koša niekoľkých komodít. Môžu byť kryté fyzickými komoditami, alebo futures kontraktmi na komodity. Sú zaujímavým nástrojom, ako investovať do komodít bez nutnosti fyzicky ich vlastniť.
 • Menové ETF fondy: svoj kapitál investujú do jednej či viacerých mien cez forexový trh. Hodia sa pre investorov, ktorí chcú časť svojho portfólia investovať v diverzifikovanom forexe bez nutnosti venovať sa dennému obchodovaniu.
 • Inverzné ETF fondy: sledujú prevrátenú hodnotu určitého aktíva – ak aktívum stúpa, jeho cena klesá a naopak. Fond v tomto prípade vlastní deriváty, s pomocou ktorých vytvára obrátenú hodnotu. Hodia sa, ak chcete investovať na pokles, ale zároveň sa chcete vyhnúť predávaniu “na krátko” (shortovaniu), ktoré vyžaduje mať založený margin účet (dlh u brokera).
 • Pákové ETF fondy: s pomocou pákového efektu (leverage) tento fond násobí všetky zisky, ale tiež straty sledovaného aktíva. Ktorýkoľvek zo spomínaných ETF fondov môže byť zároveň pákový. Pri pákových ETF sa stretnete maximálne s pákou 3.

Prečítajte si tiež: Detailný prehľad možností na investovanie, aby ste maximalizovali svoje investície

Zdaňovanie výnosov z ETF fondov

ETF sú na Slovensku aktuálne jedným z najvýhodnejších spôsobov, ako jednoducho investovať do akcií alebo iných aktív. Rovnako ako pri akciách či podielových fondoch, z držania ETF vznikajú 2 druhy výnosov: kapitálové a dividendové.

Kapitálový výnos je rozdielom medzi nákupnou a predajnou cenou. Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba môžete využiť 2 zaujímavé pravidlá, vďaka ktorým môžete platiť nižšie dane z kapitálového výnosu.

Prvým z nich je oslobodenie od dane pre zisky do výšky 500 €. Ak ste v roku zarobili v ETF fondoch do 500 €, daň neplatíte. Platíte len z toho, čo zarobíte navyše.

Toto však platí len pre zisk z ETF fondov, ktoré ste držali menej ako 1 rok a predali ste ich so ziskom.

Druhým, a tým zaujímavejším, je tzv. “časový test”. Ten si môžete uplatniť, ak ETF fond držíte pred predajom dlhšie ako rok, a predávate ho voľne na trhu (čo v prípade nákupu ETF fondov cez brokera alebo o.c.p. platí vždy), a vďaka nemu je celý kapitálový výnos úplne oslobodený od dane. Nemusíte platiť ani cent.

Veľké množstvo ETF (rovnako ako podielových fondov) tiež zbiera dividendy získané z držaných akcií, a vypláca ich investorom ako dividendy (dividendový výnos).

Zdaňovanie takýchto výnosov je v našej legislatíve trochu hmlisté, a preto sa môžete stretnúť s viacerými prístupmi pri ich zdaňovaní. Ak si vyberiete ETF fondy, ktoré dividendy reinvestujú, tak toto nemusíte riešiť. Ak ste rentiérom a máte v portfóliu ETF, ktoré vyplácajú dividendy, tak ich zdaňovanie si prekonzultujte so svojim účtovníkom alebo daňovým poradcom.

Riziká investovania do ETF fondov

Hoci sú ETF fondy vo všeobecnosti vďaka svojej diverzifikácii bezpečnejšie ako priame investovanie do akcií, neznamená to, že nemajú aj svoje nevýhody. Ako všade, aj tu sú riziká, ktoré musíte poznať a zvážiť pred tým, než sa do investovania pustíte:

 • ETF nikdy nebudú mať lepší výkon ako základné aktíva: keďže cena ETF je naviazaná na podkladové aktíva, je prakticky nemožné, aby ETF dlhodobo prekonalo základné aktívum. Táto pravda však nemusí platiť opačne.
 • ETF treba poznať: na trhu nájdete niekoľko ETF, ktoré sledujú rovnaké základné aktíva, ale nemusia mať nutne rovnaké výsledky. V extrémnych prípadoch sa cena 2 ETF rovnakého zamerania môže významne líšiť. Všetko záleží na tom, aké aktíva (akcie, dlhopisy …) sú nakúpené vo fonde a a či je kôš aktív vyskladaný správne. Preto je aj pri investovaní do ETF potrebné spraviť si prieskum a fond si “preklepnúť”.
 • Nečakané dane: ETF vďaka svojmu priebežnému oceňovaniu a nízkym transakčným poplatkom lákajú k obchodovaniu. Ak však budete cenné papiere držať menej ako rok, akékoľvek kapitálové zisky musíte zdaniť a strácate tak všetky daňové a poplatkové výhody ETF.
 • Nízka likvidita: rovnako ako pri menej známych akciách, aj pri príliš špecifických ETF môže nastať extrémna situácia, kedy na trhu nie je veľa kupujúcich/predávajúcich. Výsledkom toho je jednak dlhší čas, pokým sa zrealizuje obchod, ale tiež väčší “spread” – rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou. Pre väčšinu ETF toto však nie je veľké riziko.
 • Obchodovanie s veľkou pákou: tento druh obchodovania je rizikový v každom prípade, pri ETF je však oveľa dostupnejší a lákavejší. Pákový efekt vám znásobí zisky, ale aj straty, ak trh ide opačným smerom.

Ako investovať do ETF fondov

Možnosti na investovanie do ETF fondov je viacero. Najčastejšie sa môžete stretnúť s investovaním cez zahraničných brokerov, slovenských obchodníkov s cennými papiermi (o.c.p.) a zriedkavo investovaním cez banky.

Ku každej možnosti napíšem len stručné informácie.

Investovanie do ETF cez brokerov

Cez brokerov môžete nakupovať nielen akcie, rôzne deriváty a obchodovať s menovými pármi, ale môžete nakupovať aj ETF. Väčšina ľudí, ktorí investujú cez brokerov prerábajú alebo prichádzajú o všetko. Nakupujú často s pákou a bez diverzifikácie. Je to viac o špekuláciách ako o dlhodobom investovaní.

Cez brokerov môžete nakupovať aj ETF fondy a bez finančnej páky, čo je v podstate klasické investovanie. Problémom môžu byť poplatky, ak chcete investovať pravidelne do portfólia zloženého z väčšieho množstva ETF.

Medzi najznámejšie brokerské firmy patria u nás Degiro, eToro, Fio Banka, Interactive Brokers, Lynx, Patria Direct, Saxo Bank a XTB.

Investovanie cez brokerov nie je pre každého. Investor si všetko rieši úplne sám a kto nemá dostatok skúsenosti v investovaní a zároveň aj technické počítačové zručnosti, tak to bez pomoci skúseného človeka sám u niektorých brokerov nedá.

Priznám sa, že ani ja osobne neinvestujem cez brokerov. Nejako ma to neoslovilo a možno ma aj odradila zložitosť a zbytočne vysoké poplatky pri častejšom investovaní.

Investovanie do ETF cez o.c.p.

Pre drvivú väčšinu ľudí sú práve o.c.p. jednoduchým riešením ako investovať do ETF fondov. Cez o.c.p. viete investovať pravidelne aj menšie čiastky za relatívne nízke poplatky a to aj do väčšieho portfólia fondov.

Na slovenskom trhu pomaličky pribúdajú obchodníci, ktorí sa špecializujú na predaj podielových fondov a ETF fondov. Medzi priekopníkov na trhu patria European Investment Centre a Across Private Investments.

Okrem nich sa na trhu môžete stretnúť so spoločnosťami Finax, Portu, Wealth Effect Management a Partners Investments.

Každá z týchto spoločností má svoje špecifiká a v niečom sa odlišuje. Majú rôzne poplatky, rôzny prístup a rôznu ponuku fondov.

Ja osobne preferujem spoločnosť European Investment Centre, kde je najširšia ponuka podielových fondov, inštitucionálnych fondov a ETF fondov na trhu aj pre bežných klientov.

Okrem toho v EIC poradca môže klientom znížiť niektoré poplatky, aby bolo investovanie čo najefektívnejšie.

V každej z týchto spoločností si môžete vybrať hotové riešenie, kde za výber ETF fondov a správu portfólia preberá zodpovednosť o.c.p. alebo investičný poradca – a za to v rámci produktu platíte poplatok za manažovanie.

Investovanie do ETF cez banky

Možno vás prekvapuje, že tu píšem o investovaní do ETF cez banky. Nie je to bežná vec, ale existuje to. Napr. SLSP nedávno prišla s možnosťou investovania do ETF cez aplikáciu George. Asi nechce, aby jej utekali klienti z fondov Asset Management SLSP a keď už odídu, tak ich majetok chce mať vo svojej správe.

Do ETF viete investovať cez viaceré slovenské banky, ale túto možnosť klientom veľmi neponúkajú. Banky sa skôr snažia podporiť predaj fondov zo svojej vlastnej skupiny, kde majú oni vyššie zisky vďaka vyšším priebežným poplatkom. A práve preto o tejto možnosti ďalej písať nebudem.

Ako si otvoriť účet na ETF fondy

Toto závisí od toho, cez koho chcete do ETF fondov investovať.

V prípade investovania cez brokera si musíte otvoriť účet u vybraného brokera. Účet si niekde otvárate úplne online a niekde musíte fyzicky doručiť poštou podpísané zmluvy alebo ich pošlete naskenované. Aktivácia účtu je dokončená obyčajne pripísaním peňazí na obchodný účet.

V prípade investovania cez o.c.p. máte 2 možnosti – otvoriť si účet priamo s o.c.p. alebo cez investičného poradcu. Doba sa zmenila a už aj v prípade o.c.p. si môžete účet otvoriť cez elektronický podpis bez akýchkoľvek papierov.

Nie je to všade úplne rovnaké. Niekde si otvárate účet priamo s o.c.p. a niekde iba cez investičného poradcu a niekde máte možnosť si vybrať, či chcete aj služby poradcu alebo iba otvoriť účet u obchodníka bez konzultačných služieb.

Zo skúseností z praxe viem potvrdiť, že väčšina ľudí preferuje k otvorenému účtu aj konzultácie od investičného poradcu.

Dokonca sa mi občas stane, že konzultácie vyhľadávajú aj ľudia, ktorí už majú bohaté skúsenosti s investovaním cez brokera a dlhšie obdobie investujú sami. Často so mnou konzultujú svoje rozhodnutia a hľadám im vhodné alternatívy k tomu, čo si vybrali alebo vyhľadávam úplne nové investičné príležitosti.

Konzultácie a investičné poradenstvo sú pridanou hodnotou, ktorá môže priniesť pohľad z iného uhla a rozšíriť vnímanie veci v širších súvislostiach.

Ako si vybrať tie správne ETF fondy

Máte na výber 2 možnosti. Buď sa s výberom vhodných ETF fondov budete trápiť sami alebo vám s tým môže pomôcť váš investičný poradca.

Na internete si môžete vyhľadať recenzie k ETF a nájdete aj kopec návodov ako si zostaviť investičné portfólio. Mnohé z nich sú univerzálne a ponúkajú kompromisné riešenie pre ľudí, ktorí nemajú dostatok skúseností a zároveň to nechcú riešiť s investičným poradcom.

Ja sa netajím tým, že som investičným poradcom a motivujem ľudí k tomu, aby využívali služby investičného poradenstva. Vidím tam pridanú hodnotu aj pre ľudí, ktorí už investujú na vlastnú päsť.

Väčšina z nich ide cestou investovania do ETF fondov, ktoré kopírujú MSCI World alebo S&P 500.

Pridanou hodnotou poradcu môže byť napríklad to, že klientovi ukáže, ako môže kombináciou niektorých ETF pokoriť výnos týchto indexov alebo znížiť volatilitu.

Napíšem preto niečo z mojej kuchyne ako klientom vyberám ETF fondy do portfólia.

Je to v podstate jednoduchý proces, ktorý má svoje pravidlá a práve tie sú tajomstvom úspešného výberu. Spolupracujem so spoločnosťou Swiss Life Select Slovensko a využívam náš interný nástroj na tvorbu ETF portfólia pre klientov.

 • Prvým krokom je vyplnenie investičného dotazníka, ktorý zohľadňuje u klienta jeho teoretické znalosti v oblasti investovania, praktické skúsenosti s investovaním, postoj k riziku, investičné preferencie, schopnosť mentálne zvládnuť dočasné poklesy, aktuálnu finančnú situáciu a pod.
 • Výsledkom investičného dotazníka je investičný profil klienta, ktorý môže byť konzervatívny, vyvážený, rastový alebo dynamický.
 • Investičný profil klienta má veľký vplyv na výber a celkové nastavenie investičnej stratégie. Z nej vychádza principiálne rozdelenie portfólia, čo je v podstate percentuálne rozdelenie investície do jednotlivých tried aktív, kategórií fondov a sektorov.
 • Až v ďalšom kroku systematicky vyberáme konkrétne ETF fondy, ktoré zapadajú do investičnej stratégie daného klienta. Vo výsledku môže byť súčasťou investičnej stratégie súbor viacerých ETF fondov, ktoré sa navzájom dopĺňajú a každý z nich má svoju rolu v rámci portfólia. Niektoré z nich sú ťahúňmi výnosov a funkcia niektorých je zase znižovať volatilitu portfólia.

Pri využití komplexnejšej služby investičného poradcu je nad tým všetkým investičný plán, ktorý ponúka pohľad z väčšej perspektívy a jeho srdcom je cieľ investovania. Ak sa chcete o príprave investičného plánu dozvedieť viac, nedávno som napísal článok práve na túto tému.

Toto je konzultačný proces, ktorého výsledkom sú konkrétne čísla a konkrétne názvy ETF fondov. Aby ste však mohli začať do vybraných fondov investovať, je potrebné, aby ste si otvorili investičný účet.

V rámci mojich služieb poskytujem možnosť otvorenia účtu online bez potreby fyzického podpisovania dokumentov.

Moje skúsenosti s investovaním do ETF fondov

S investovaním do ETF fondov som začal až v roku 2018. Možno sa pýtate, že prečo až tak neskoro. Má to jednoduché vysvetlenie. Možností investovania do ETF fondov na Slovensku s rozumnými poplatkami dovtedy bolo podstatne menej ako je tomu dnes.

Áno, bolo možné aj predtým už dlhé roky investovať do ETF cez zahraničných brokerov, ale ak by ste chceli investovať pravidelne každý mesiac zopár stoviek mesačne do diverzifikovaného portfólia viacerých ETF fondov, tak by ste na poplatkoch zaplatili pomerne dosť.

A to bol aj môj prípad, keďže som v tom čase investoval pravidelne do viac ako 10 fondov.

Momentálne investujem väčšinu cez spoločnosť European Investment Centre, ktorú možno poznáte viac pod skratkou EIC.

Prečo práve táto spoločnosť u mňa vyhrala? A prečo neinvestujem cez  zahraničných brokerov?

EIC umožňuje investovať aj menšie sumy do jedného fondu s veľmi rozumnými poplatkami za vykonanie transakcie. Technicky to je možné už od 10 € do jedného ETF fondu. U zahraničných brokerov potrebujete investovať obyčajne väčšie čiastky, resp. pri menších investíciách do jedného ETF sú vyššie poplatky.

Poplatok za vykonanie pokynu v EIC je 0,2 až 0,3% z objemu transakcie v závislosti od typu fondu. Momentálne investujem každý mesiac do portfólia 16 ETF fondov. Teraz tu nebudem riešiť, že prečo až tak veľa fondov. Má to svoje logické opodstatnenie a možno o tom niekedy napíšem viac. Chcem poukázať na rozdiel v poplatkoch v EIC a u brokerov.

Väčšina mojich investícií putuje do akciových ETF, kde je poplatok za vykonanie pokynu 0,3%. Keď tam pošlem 500 € mesačne, tak zaplatím na poplatku 1,5 €. Keď tam pošlem 1.000 €, tak zaplatím 3 €. Sú to naozaj drobné.

Ak by som investoval cez brokera, tak bežná cena za vykonanie pokynu je 5 až 10 € za nákup jedného ETF. Ak by to bolo 5 €, tak celkovo zaplatím na poplatku 80 € mesačne alebo ak by to bolo 10 € na fond, tak by som zaplatil 160 € mesačne. To by som zaplatil pri investovaní cez brokera pri mojom aktuálnom nastavení ETF portfólia. Je pravda, že sú aj lacnejší brokeri, kde ste ale potrestaní poplatkami za neaktivitu na účte, ak neinvestujete alebo si nemôžete účet otvoriť zo Slovenska.

Cez EIC nakupujem aj jednorazové investície do ETF. Pri menších sumách to nakupujem s poplatkom 0,3% takisto ako pri pravidelnom investovaní. Sú to naozaj drobné. Pri väčších jednorazových investíciách zaplatím 15 EUR/USD za transakciu, čo sa približuje k poplatkom u brokera.

EIC mi vyhovuje vo viacerých smeroch nielen kvôli nízkym poplatkom. Ponúka viaceré služby navyše, netrestá ma poplatkami za neaktivitu na účtoch a môžem cez nich nakupovať aj aktívne riadené inštitucionálne fondy a klasické podielové fondy, ak to v portfóliu dáva zmysel.

Ak sa pýtate, či som skúšal aj iné platformy ako EIC, tak odpoveď je áno. Vyskúšal som si 2 zahraničných brokerov a ešte si testujem iného slovenského obchodníka. EIC zatiaľ vedie – a mám taký pocit, že bude mať pre mňa ešte veľmi dlho navrch oproti iným alternatívam pri investovaní do ETF.

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete poradiť s investovaním, tak sa spojte so svojim investičným poradcom. Ak poradcu nemáte, tak môžete napísať aj mne.

V rámci mojich časových možností odpovedám vždy na každú otázku.

Pomáham ľuďom pri zhodnocovaní a ochrane ich finančného majetku. Aktívne sa starám o viac ako 100 klientov. Som človek z praxe. Pre verejnosť píšem o financiách, investovaní a efektívnom využívaní finančných produktov. Vediem tím finančných poradcov, pre ktorých som mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou. Odovzdávam im všetko, čo som sa naučil v praxi počas 19 rokov.
Komentáre
 1. Jana Dolna píše:

  Dotazníky majú len v ČR. Na Slovensku je možné vyplniť iba formuláre alebo ankety.

  • Jaroslav Ilek píše:

   V texte stručne opisujem proces, ktorý využívame pri spolupráci s našimi klientmi. Navyše vyplnenie investičného dotazníka požaduje pri sprostredkovaní investičných produktov a pri investičnom poradenstve aj samotný zákon o finančnom sprostredkovaní a poradenstve. Poradca/sprostredkovateľ bez toho nemôže uzatvoriť zmluvu. Samozrejme podoba dotazníka môže byť rozdielna v rôznych firmách alebo poradcov.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov