Cenník mojich služieb

Návrh finančného plánu
Táto služba je bezplatná pri konzultáciách, ktoré smerujú k sprostredkovaniu finančného produktu alebo prevodu zmlúv do mojej správy. Cena konzultácie, ktorá nevedie k finančnému sprostredkovaniu, je 100 EUR / hod.
0 EUR
Návrh investičnej stratégie
Táto služba je bezplatná pri konzultáciách, ktoré smerujú k sprostredkovaniu finančného produktu alebo prevodu zmlúv do mojej správy. Cena konzultácie, ktorá nevedie k finančnému sprostredkovaniu, je 100 EUR / hod.
0 EUR
Analýzy produktov a trhu
Táto služba je bezplatná pri konzultáciách, ktoré smerujú k sprostredkovaniu finančného produktu alebo prevodu zmlúv do mojej správy. Cena konzultácie, ktorá nevedie k finančnému sprostredkovaniu, je 100 EUR / hod.
0 EUR
Všeobecné konzultácie
Fungovanie finančných trhov, princípy fungovania finančných produktov, zásady úspešného investovania, aktuálna situácia na finančnom trhu, ako si vytvoriť finančný plán a investičnú stratégiu, ako si vybrať investičné produkty, ako sa vyhnúť zdaňovaniu výnosov, poplatková štruktúra investičných produktov, ako minimalizovať riziko, ktorým produktom a prečo sa radšej vyhnúť. Táto služba je bezplatná pri konzultáciách, ktoré smerujú k sprostredkovaniu finančného produktu alebo prevodu zmlúv do mojej správy. Cena konzultácie, ktorá nevedie k finančnému sprostredkovaniu, je 100 EUR / hod.
0 EUR
Vstupný poplatok do fondov
1,9% do 100 tis €, 1% nad 100 tis €, 0,5% nad 1 mil €. Pri peňažných investíciach je poplatok 0%. Pri pravidelnom investovaní výška poplatku závisí od výšky mesačnej investície a pravidiel spoločnosti, ktorú na investovanie využijeme. Časť z tohto poplatku dostávam vo forme provízie od správcu alebo obchodníka s cennými papiermi.
0,5 až 1,9%
Manažérsky poplatok
V závislosti od výberu produktu a kategórie ETF fondov je poplatok 0,5% až 1% p.a. Pri podielových fondoch je to 0% p.a., poplatok za správu si účtuje správca a je zohľadnený v hodnote podielov fondu. Časť z tohto poplatku dostávam vo forme provízie od správcu alebo obchodníka s cennými papiermi.
0,5 až 1% p.a.
Koučing a mentoring
Zadefinovanie a konkretizácia cieľov, hľadanie bezpečnej cesty k cieľom, hľadanie zdrojov, pomoc s rozhodovaním, hľadanie vnútornej motivácie a pod. v oblastiach ako je budovanie majetku, zvyšovanie príjmov, efektívne hospodárenie, vlastné podnikanie, procesy a ich efektivita a pod.
200 EUR / konzultácia

Investičné poradenstvo

Nastavenie investičného portfólia a výber výnosných, nízkonakladových a tranparentných produktov.

Audit investičných zmlúv

Kontrola existujúcich investičných produktov z pohľadu dosahovaných výnosov, poplatkov a zdaňovania.

Komplexná správa osobných financií

Všetky oblasti pod jednou strechou s hlavným zameraním na budovanie a ochranu majetku.

Máte otázku? napíšte mi