Ako si pripraviť osobný investičný plán? 4 kroky, ktoré nesmiete vynechať

Vydať sa na túru bez mapy je presne to isté, ako investovať bez investičného plánu. Niekde sa dostanete, ale vopred neviete kde.

Ešte horšie je, ak nemáte cieľ. Vtedy vám nepomôže ani dobrá mapa. Investičný plán je mapou, ako sa efektívne dostať k svojmu cieľu.

Investičná stratégia a investičný plán

Keď so svojimi klientmi konzultujem tému investovania, mnohí už majú základný prehľad o možnostiach a nástrojoch na investovanie. Čo však často chýba, je “koncepcia” – teda investičný plán.

Investičný plán je vaša “mapa k pokladu”. Vďaka nemu viete, kde sa chcete dostať a čo budete musieť urobiť, aby ste sa tam dopracovali v rozumnom čase. Je dôležitý preto, že vám dáva možnosť kedykoľvek pozrieť sa na vaše investície z nadhľadu a zhodnotiť, či smerujete tam, kam chcete ísť.

Ciest k vášmu cieľu však vedie veľa. Niekomu nevadí “jazda na húsenkovej dráhe” ak bude výsledok priaznivý, iný má zase radšej, ak dosahuje cieľ stabilne a postupne.

A presne tu prichádza do hry investičná stratégia, pomocou ktorej sa rozhodnete akými nástrojmi a cestami sa k výsledku dopracujete.

O rôznych druhoch stratégií, a ako si vybrať tú správnu pre vašu povahu, som už písal v článku “Investičné stratégie: ktorá je pre vás tá najlepšia?”, preto sa dnes podrobnejšie pozrieme na tvorbu investičného plánu.

Pred tým ako sa pustíme do praktického príkladu, prejdime si 4 dôležité kroky, ktoré by ste nemali zabudnúť:

Krok č. 1: Stanovte si, čo chcete investovaním dosiahnuť

Chcete získať kapitál na stavbu domu? Zabezpečiť deťom štúdium? Alebo nechať svoje peniaze pracovať a môcť odísť skôr do dôchodku?

Možno to znie ako samozrejmosť, ale stanoviť si cieľ investovania je veľmi dôležitým krokom. Od neho sa totiž odvíja stanovenie správnej miery rizika, výber investičných produktov, rovnako ako čas, za ktorý očakávate dosiahnutie investičného cieľa.

Navyše má aj silný psychologický efekt, pretože pomáha s investičnou morálkou. Keď viete, prečo to všetko robíte, jednoduchšie sa kráča aj po zložitejšej ceste.

Krok č. 2: Koľko máte času?

Ďalšou vecou, ktorú je dobré si vopred určiť, je tzv. “investičný horizont” – teda za koľko rokov potrebujete mať pripravený kapitál. Vo všeobecnosti investície delíme podľa investičného horizontu na 3 kategórie:

  • Krátkodobé: investície s horizontom 3 až 5 rokov
  • Strednodobé: investície s horizontom 5 až 10 rokov
  • Dlhodobé: investície s horizontom ideálne viac ako 10 rokov

Čím kratší je investičný horizont, tým “stabilnejšia” musí byť investícia, aby ste znížili investičné riziko. Znamená to síce potenciálne nižšie výnosy, ale na druhú stranu aj nižšie výkyvy hodnoty investície.

Ak je však váš cieľ ďaleko v budúcnosti, krátkodobé kolísanie cien vás trápiť nemusí – pokým je dlhodobý trend vo všeobecnosti rastový. Investujete, aby ste sa mali dobre na dôchodku o 15 alebo 30 rokov? Na rast máte času dostatok, a prepady sú len príležitosťou na výhodnejší nákup.

Vo všeobecnosti platí, že s narastajúcim investičným horizontom, narastá aj podiel akciovej zložky v rámci investičného portfólia.

Krok č. 3: Vyberte si vhodnú investičnú stratégiu

Keď viete, čo chcete a kedy očakávate výsledok, prichádza čas na stanovenie správnej stratégie. Tá presnejšie určí, ktoré investície a v akom pomere vám pomôžu naplniť váš plán bez toho, aby ste prišli o pokojný spánok.

V tomto bode je jednou z možností konzultácia s investičným poradcom. S jeho pomocou si vyberiete vhodnú stratégiu (o tom, aké druhy stratégií existujú, a aké sú ich silné či slabé stránky sa viac dočítate tu), a na jej základe aj najsprávnejšie investičné nástroje.

A hoci nechcem dávať konkrétne tipy, pretože každá situácia si vyžaduje individuálny prístup, môžem vám dať aspoň 2 všeobecné rady, ktorých je dobré držať sa pri akomkoľvek investovaní:

  • Diverzifikujte. Je to dobrý spôsob, ako nebyť príliš zraniteľný voči náladám trhu či problémom v konkrétnych odvetviach, a zároveň vám to pomôže získať čo najlepší výnos.
  • Vyhnite sa vysokému riziku. Veľké výnosy nikdy nie sú zadarmo a vždy ich vyvažuje vyššie riziko. Musíte si byť vedomý svojej miery tolerancie k riziku a určite ju neprekračovať.

Krok č. 4: Výber vhodných investičných produktov

Ak viete, čo a kedy chcete investíciou dosiahnuť, a máte vybratú investičnú stratégiu, môžete sa pustiť spoločne s vašim investičným poradcom do výberu investičných produktov.

Nie je jedno, do čoho investujete. Od výberu investície závisí dosiahnutý výnos. Je rozdiel, či budete mať dlhodobý výnos 4% p.a. alebo 7% p.a. Rozdiel na konci môže byť obrovský.

Vďaka komplexnému investičnému plánu budete vedieť, do čoho investovať, a čo je ešte dôležitejšie, kedy a ako presúvať kapitál z jedného druhu investícií do druhého, aby vaše peniaze pracovali najefektívnejšie – a zároveň s čo najrozumnejšou mierou rizika.

Teraz už však poďme do praxe. Pozrime sa na to, ako môže vyzerať posledný krok, ktorého výsledkom sú konkrétne investičné produkty.

Ukážka výberu investičných produktov v kontexte investičného plánu?

Uvediem konkrétny príklad.

Človek má za cieľ pravidelnú rentu vo výške 1.000 € mesačne a chce ju poberať min. po dobu 20 rokov. Chce ju začať poberať odteraz o 20 rokov a to je tým pádom jeho investičný horizont.

Cieľ a investičný horizont máme zadefinovaný. Ideme ďalej.

Koľko musí mesačne investovať, ak začína od nuly a má na to 20 rokov?

Ak vychádzam z toho, že peniaze bude aj pri „nástupe na dôchodok“ ďalej konzervatívne investovať (výnos 4% p.a.), tak potrebuje mať v cieli sumu 166.346 €.

To, koľko musí mesačne investovať, závisí od priemerného ročného výnosu počas pravidelného investovania. Jeho výška závisí do výberu investičných produktov a ten zase od investičnej stratégie a investičného profilu človeka.

Ak budem rátať s výnosom 6% p.a. po očistení od všetkých poplatkov, tak na sumu 166.346 €, je potrebné investovať 358 € mesačne počas doby 20 rokov.

To, aký má vplyv výška výnosu na sumu na konci, som písal v článku „Koľko musíte mesačne investovať, ak chcete mať 100 tisíc EUR a začínate od nuly?

Pri výbere konkrétnych investičných produktov zohľadňujem vždy aj investičný profil klienta. Ten odzrkadľuje aj:

  • teoretické znalosti o investovaní,
  • osobné skúsenosti s investovaním,
  • aktuálne finančné rezervy a rozloženie majetku,
  • investičné preferencie,
  • postoj k riziku a schopnosť mentálne ustáť dočasné poklesy na trhu.

Výsledkom výberu môže byť napr. takéto zloženie ETF fondov na pravidelné investovanie.

Portfólio ETF fondov ako súčasť pri tvorbe investičného plánu

Zdroj: autor článku

Berte to prosím iba ako ukážku. Pre každého zostavujeme portfólio individuálne a okrem týchto ETF fondov tam môže byť kopec ďalších. Okrem toho diverzifikáciu portfólia u klientov realizujem aj vhodným pomerom majetku v nehnuteľnostiach, hotovosti, cenných papierov a u podnikateľov aj vo vlastnom podnikaní. ETF fondy alebo podielové fondy tvoria iba časť z portfólia cenných papierov.

Potrebujete pomôcť s prípravou investičného plánu?

Ak ste si po prečítaní tohto článku istý, že by ste sa pri príprave plánu radšej poradili s odborníkom, pozrime sa naň spoločne. Príprave investičných plánov sa spoločne s mojimi kolegami venujeme už roky a dokážeme vašu situáciu zhodnotiť nielen s ohľadom na vaše ciele, ale tiež na stav svetových trhov a ekonomický cyklus.

Vďaka tomu vyberieme nástroje, ktoré majú najväčšiu pravdepodobnosť splniť čo očakávate, a priblížiť vás k vášmu cieľu. Stačí zavolať alebo napísať a môžeme sa spoločne pozrieť na váš investičný plán a výber vhodného portfólia na investovanie.

Pomáham ľuďom pri zhodnocovaní a ochrane ich finančného majetku. Aktívne sa starám o viac ako 100 klientov. Som človek z praxe. Pre verejnosť píšem o financiách, investovaní a efektívnom využívaní finančných produktov. Vediem tím finančných poradcov, pre ktorých som mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou. Odovzdávam im všetko, čo som sa naučil v praxi počas 15 rokov.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov