European Investment Centre – recenzia a skúsenosti s investovaním cez EIC

EIC je fondová platforma, ktorú využívajú nielen investiční poradcovia, ale aj obchodníci s cennými papiermi a poisťovne na distribúciu podielových fondov a ETF fondov na Slovensku.

Súčasťou tohto článku je recenzia EIC, moje skúsenosti s touto spoločnosťou a nájdete tu aj kopec ďalších užitočných informácii, ak investovanie beriete naozaj vážne a to nielen cez EIC.

Čo nájdete v tomto článku

EIC recenzia

Spoločnosť European Investment Centre o.c.p., a.s. nie je žiadnym nováčikom na trhu. Na Slovensku pôsobí už od roku 2009 a poskytuje pre investičných poradcov fondovú platformu EIC Platform.

Vďaka nej má každý poradca spolupracujúci s EIC, resp. jeho klienti prístup cez jedinú aplikáciu k obrovskému množstvu ETF fondov a podielových fondov.

Základné údaje o European Investment Centre

 • EIC má povolenie na svoju činnosť od Národnej banky Slovenska. Môžete si to preveriť na stránke NBS.
 • EIC spadá pod Garančný fond investícií.
 • Majetok klientov je striktne oddelený od majetku spoločnosti European Investment Centre o.c.p., a.s. presne tak, ako to požaduje zákon pri obchodníkoch s cennými papiermi a správcovských spoločnostiach.
 • EIC Fund Platform je to platforma typu B2B. Neposkytuje služby správy aktív klientom, ale poskytuje systém iným subjektom (samostatní finanční agenti, obchodníci s cennými papiermi, poisťovne a pod.) na distribúciu fondov a správu aktív svojim klientom.
 • Fondy v ponuke – alternatívne fondy, zmiešané fondy, dlhopisové fondy, komoditné fondy, akciové fondy, peňažné fondy, realitné fondy, dividendové fondy, indexové fondy, ETF fondy, ETC fondy, inštitucionálne fondy. Počet fondov v ponuke je viac ako 1.700.
 • Minimálna investícia pri pravidelnom investovaní je od 10 € mesačne na podielový fond, dokonca aj ETF fond. Pri jednorazovom investovaní je minimálna investícia od 100 € do jedného podielového fondu/ETF fondu a pri dolárových fondoch to je 1.000 USD.

Typy účtov a možnosti investovania

EIC má momentálne v ponuke 7 typov investičných účtov. Každý z nich ponúka trochu odlišné možnosti pre vaše investovanie. Táto EIC recenzia tieto účty postupne popíše.

Investičný účet (začína číslom 1)

Tento typ účtu je vhodný na jednorazové investovanie alebo nepravidelné investovanie. Je určený prevažne na nákup podielových fondov.

Investičný poradca vám nastaví pokyn na nákup konkrétnych fondov a vy ich potvrdíte. Poradca nastavuje pokyny zakaždým, keď chcete zainvestovať. Minimálna jednorazová investícia je vo výške 100 € alebo 1.000 USD.

EIC si účtuje poplatok za vykonanie pokynu 0 až 0,2% z objemu transakcie. Nákupy je možné realizovať ktorýkoľvek pracovný deň.

Cieľový účet (začína číslom 2)

Cieľový účet je ideálny na pravidelné investovanie do podielových fondov alebo na opakované nepravidelné investovanie.

Pokyn na opakované nákupy (predpis sporenia) vám investičný poradca nastaví na začiatku a potom už len investujete bez toho, aby ste museli niečo potvrdzovať. Zmena fondov je možná kedykoľvek.

Minimálna investícia do jedného podielového fondu je 10 €. EIC si účtuje poplatok za vykonanie pokynu 0 až 0,2% z objemu transakcie. Okrem pravidelného investovania môžete posielať kedykoľvek peniaze navyše v ľubovoľnej výške až do naplnenia cieľovej sumy.

Nákupy podielov prebiehajú momentálne 2 krát mesačne.

Na cieľovom účte je možné nastaviť akumulačnú a stabilizačnú fázu. Počas akumulačnej fázy dáva zmysel investovať hlavne do výnosných akciových podielových fondov. Počas stabilizačnej fázy sa podiel akciovej zložky znižuje, aby ste znížili výkyvy hodnoty investície.

Nastavenie stabilizačnej fázy je možnosť, nie povinnosť. EIC umožňuje kedykoľvek zmenu nastavenia a stabilizačnú fázu si môže pridať/upraviť neskôr.

Obchodný (omnibus) účet (začína číslom 3)

Toto nie je účet pre bežného človeka. Je určený hlavne pre finančné inštitúcie, ktoré na tomto účte držia súhrnný majetok svojich klientov a poskytujú im vlastnú službu úschovy a správy investícií.

Manažovaný investičný účet (začína číslom 4)

Manažovaný investičný účet je vhodný na jednorazové investovanie alebo nepravidelné investovanie pre prémiových a privátnych klientov. Je určený prevažne na nákup ETF fondov, ale je možné cez neho nakupovať aj podielové fondy.

Investičný poradca vám nastaví pokyn na nákup konkrétnych fondov a vy ich potvrdíte. Poradca nastavuje pokyny zakaždým, keď chcete zainvestovať. Minimálna jednorazová investícia je vo výške 1.000 €.

Ideálne vzhľadom k poplatku za vykonanie pokynu je cez tento účet vhodné investovať sumu 7.500 € a viac do jedného fondu. Vtedy sa výška poplatku vyrovná poplatku na investičnom účte, ktorý začína č. 1.

EIC si účtuje poplatok za vykonanie pokynu fixne 15 EUR/USD a poplatok za službu úschova cenných papierov vo výške 0,06 až 0,24% p.a. v závislosti od toho, koľko má finančný agent pod správou, cez ktorého investujete.

Nákupy je možné realizovať ktorýkoľvek pracovný deň.

Rentový účet (začína číslom 5)

Rentový účet nie je určený na investovanie v akumulačnej fáze, kedy si ešte len vytvárate majetok. Je to účet na pravidelné zasielanie mesačnej renty. Minimálna výška renty je 100 € mesačne.

Na rentový účet je vhodné nakupovať dividendové verzie podielových fondov alebo ETF, ktoré vyplácajú pravidelnú dividendu.

Na tento účet si môžete taktiež presunúť podielové fondy, ktoré máte na cieľovom alebo investičnom účte, ak ste už na konci investičného horizontu a chcete poberať pravidelnú rentu.

EIC si účtuje poplatok za vykonanie pokynu 0 až 0,2% z objemu transakcie.

Manažovaný cieľový účet (začína číslom 6)

Manažovaný cieľový účet je vhodný na pravidelné investovanie pre prémiových a privátnych klientov. Je určený prevažne na nákup ETF fondov, ale je možné cez neho nakupovať aj podielové fondy.

Pokyn na opakované nákupy (predpis sporenia) vám investičný poradca nastaví na začiatku a potom už len investujete bez toho, aby ste museli niečo potvrdzovať. Zmena fondov je možná kedykoľvek.

Minimálna investícia do jedného ETF fondu je 10 €. EIC si účtuje poplatok za vykonanie pokynu 0 až 0,2% z objemu transakcie a poplatok za službu úschova cenných papierov vo výške 0,06 až 0,24% p.a.

Okrem pravidelného investovania môžete posielať kedykoľvek peniaze navyše v ľubovoľnej výške až do naplnenia cieľovej sumy.

Nákupy podielov prebiehajú zatiaľ len 2 krát mesačne, čo ale pri dlhodobom investovaní podľa mňa postačuje.

Na tomto účte je možné taktiež nastaviť akumulačnú a stabilizačnú fázu.

Aktívne riadený účet (začína číslom 7)

Aktívne riadený účet sa objavil v ponuke EIC až v roku 2020. Princíp investovania cez tento účet spočíva v tom, že si vyberiete investičnú stratégiu, ktorú spravuje investičný manažér a aktívne riadi investičné portfólio. O nič viac sa nestaráte.

Investičným manažérom môže byť iný obchodník s cennými papiermi, zahraničný správca podielových fondov, maklérska spoločnosť alebo akýkoľvek člen EIC, ktorý si vytvorí investičnú stratégiu. Zatiaľ som v ponuke našiel napr. spoločnosť Fidelity, ktorá v rámci stratégie umožňuje investovať do ich inštitucionálnych fondov. Aktuálny zoznam stratégií nájdete na stránke EIC.

Minimálna investícia do jedného ETF fondu je 5 €. EIC si účtuje poplatok za vykonanie pokynu 0,2% z objemu transakcie a poplatok za službu úschova cenných papierov vo výške 0,06 až 0,24% p.a.

Na tomto účte môžete investovať pravidelne aj jednorazovo. Nákupy podielov prebiehajú každý deň, v podstate okamžite ako pošlete na svoj účet peniaze.

Ak aktívne riadenie bude robiť kvalitný investičný manažér, napr. spomínaná spoločnosť Fidelity alebo BlackRock a investovanie bude prebiehať do nízkonákladových fondov, tak to môže byť zaujímavá alternatíva. Výhodou je aj to, že na jednom účte môžete kombinovať viac investičných stratégií.

Cieľom aktívneho riadenia obyčajne nie je len naháňanie vyššieho výnosu, ale aj riadenie požadovanej volatility. Aktívna správa má zmysel vtedy, ak dosiahnete vyšší výnos ako dosahuje pasívne investovanie alebo dosiahnete rovnaký výnos, ale pri nižšej volatilite.

A ešte 2 dôležité veci.

Na aktívne riadenom účte si môžete nastaviť rebalancing. Máte na výber 2 možnosti: časovo riadený rebalancing alebo odchýlkovo riadený rebalancing.

Vstupný poplatok, ktorý vám nastavuje váš investičný poradca, platíte na tomto type účtu vždy priebežne zo sumy, ktorú investujete.

Čo platí pre všetky účty v EIC

 • Zadávanie pokynov na nákup a predaj fondov je možné robiť online.
 • Kedykoľvek môžete predávať cenné papiere a posielať si peňažné prostriedky na bankový účet.
 • Na jednom investičnom účte môžete mať viaceré meny súčasne v podobe peňažných prostriedkov a v podobe cenných papierov.
 • O každom pohybe na investičnom účte vám EIC posiela emailové notifikácie.
 • Všetky svoje účty v EIC vidíte v online aplikáciách EIC App pre webové prehliadače a EIC Fund Platform SK pre smartfóny.
 • Vedenie účtov je bezplatné a to aj v prípade, ak ich aktívne nepoužívate alebo tam nemáte žiadne peňažné prostriedky alebo nakúpené cenné papiere.
 • Medzi účtami v EIC si môžete bezplatne presúvať cenné papiere.

EIC fondy a správcovské spoločnosti

European Investment Centre a ich fondová platforma má celkom slušnú ponuku. Nájdete tam podielové fondy a ETF fondy od viac ako 60 správcov fondov. Momentálne je v ponuke viac ako 1.700 fondov a priebežne pribúdajú ďalšie, hlavne nové ETF fondy.

Je tam naozaj skoro všetko, čo si dokážete predstaviť. Nájdete tam alternatívne fondy, zmiešané fondy, dlhopisové fondy, komoditné fondy, akciové fondy, peňažné fondy, realitné fondy, dividendové fondy, indexové fondy, ETF fondy, inštitucionálne fondy, pákové fondy.

Máte na výber 8 mien (EUR, USD, AUD, CHF, GBP, HUF, CZK, JPY). Najširšia ponuka fondov je v mene EUR a USD, čo je pre slovenských investorov najpodstatnejšie.

Ku všetkým fondom v ponuke nájdete na ich webovej stránke (https://eic.eu/fondy) veľké množstvo dôležitých štatistických dát a navyše sú na ne nastavené filtre, ktoré vám významne uľahčia hľadanie tých správnych fondov.

Sú tam údaje o výkonnosti fondov, volatilite, výnosoch, nákladoch na úrovni fondov, rozloženia aktív a portfólia. Navyše fondy sú rozdelené do kategórií, cez ktoré si viete pri použití filtrov zjednodušiť vyhľadávanie.

Ako si môžete otvoriť účet v EIC

EIC vytvorilo fondovú platformu, ktorá slúži na úschovu a správu cenných papierov (podiely podielových fondov a ETF fondov). Túto platformu využívajú investiční poradcovia, ktorí vykonávajú činnosť investičného poradenstva, robia správu majetku svojim klientom a poskytujú im dlhodobý servis.

EIC nerobí investičné poradenstvo pre klientov, ani poradenstvo pre poradcov. A preto nemôžete prísť do EIC a zaklopať im na dvere, že si chcete otvoriť účet. Nie je to možné ani online cez ich webovú stránku.

Účet si môžete otvoriť jedine cez investičného poradcu, ktorý spolupracuje s EIC. Na tomto odkaze si môžete pozrieť zoznam firiem, ktorých poradcovia môžu otvárať účty v EIC a môžu poskytovať finančné sprostredkovanie.

Nie je úplne jedno, cez akého poradcu si účet otvoríte. Nie každý poradca ponúka aj investičné poradenstvo. Pri výbere poradcu si preverte jeho skúsenosti v oblasti investovania a referencie klientov.

Ako prebieha investovanie cez EIC

Otvorenie účtu

V prvom kroku si cez investičného poradcu musíte otvoriť účet v EIC. Sú 2 možnosti – otvorenie cez papierovú žiadosť, čo je časovo náročné na spracovanie v EIC alebo online s elektronickým podpisom. Najrýchlejší a najpohodlnejší spôsob je otvorenie účtu v EIC online s elektronickým podpisom.

Otvorenie účtu online je otázka 1 pracovného dňa. Dnes si otvoríte účet a zajtra investujete. Otvorenie účtu cez papierovú žiadosť často trvá aj viac ako týždeň, keďže sa to zdržiava na pošte a v EIC účet niekto musí nahodiť do systému. Tých žiadosti tam majú viac než dosť.

Online otváranie účtov nemá procesne zvládnutá každá firma a preto si to zistite vopred pri výbere poradcu. Určite choďte online.

Po otvorení účtu vám príde na email notifikácia a dočasné heslo pre prihlásenie do EIC App (webová aplikácia na prístup k účtom).

Výber fondov a nastavenie pokynu na nákup

S výberom fondov vám pomôže váš investičný poradca. Pri pravidelnom investovaní vám nastaví predpis sporenia (opakovaný pokyn na nákup) a pri jednorazovom investovaní ide o jednorazový pokyn na nákup.

Pri otváraní nových účtov je tento krok spojený s otváraním účtu. Pri online uzatvorení zmluvy je obyčajne pokyn zadaný nasledujúci pracovný deň. Pri papierovej žiadosti to trvá bežne viac ako týždeň.

Toto platí pre nové účty.

Ak už máte vytvorený účet v EIC, tak zadanie pokynu je otázkou 5 minút. Investičný poradca vám online vytvorí pokyn na nákup a vy si ich online potvrdíte. Platí to okamžite. Ak chcete zachytiť dnešný kurz, tak pokyn musí byť potvrdený do 10:00. Pri ETF sa kurz mení v priebehu dňa a tam EIC dokáže nakúpiť ETF aj keď pokyn potvrdíte neskôr. ETF sa nakupujú priamo na burze (podielové fondy v drvivej väčšine prípadov od správcu) a preto čas nákupu závisí od času otvorenia burzy, na ktorom sa dané ETF môže obchodovať.

Zaslanie peňazí na účet EIC

Peňažné prostriedky posielate na zberné účty v EIC. Nájdete ich na zmluve, resp. na pokyne na kúpu, ktoré ste podpísali pri otváraní účtu. Môžete si ich pozrieť aj priamo na webe EIC na tomto odkaze pod názvom „Zberné účty“.

Pri zasielaní prostriedkov na účet zadajte správny VS. Variabilný symbol je číslo vášho účtu v EIC, ktorý máte uvedený na žiadosti alebo ho vidíte v online aplikácii. Pozor! Ak máte viacero účtov v EIC, tak pre každý účet je iný VS.

Nákup cenných papierov

Rozdelím to na jednorazové investície a pravidelné sporenie. Pre oba platí, že pri každom nákupe dostanete notifikáciu na email z adresy trades@eic.eu.

Jednorazové investovanie cez EIC

Pre nákup fondov je potrebné vždy zadať pokyn na nákup, t.z. vybrať konkrétny fond a sumu, ktorú chcete zainvestovať. Ak chcete investovať opakovane, tak je potrebné opakovane zadať pokyn na nákup.

Pokyn zadáva investičný poradca a vy ho ako klient potvrdíte. Na existujúcich účtoch je zadanie a potvrdenie pokynu otázkou niekoľkých minút.

Spracovanie pokynu a nákup prebehne najskôr nasledujúci obchodný deň. Ak zadáte pokyn do 10:00, tak nákup prebehne s kurzom v deň potvrdenia. Najrýchlejšie spracovanie majú ETF fondy. Ak to bude po 10:00, tak chytíte kurz z nasledujúceho obchodného dňa.

EIC sporenie – pravidelné investovanie

Ak chcete investovať pravidelne rovnakú sumu alebo chcete častejšie nepravidelne investovať, tak určite siahnite po účtoch určených na pravidelné investovanie.

Pokyn na nákup fondov si nastavíte iba raz a nákup cenných papierov prebehne automaticky za každým, keď si na účet v EIC pošlete peniaze. Opakovaný pokyn na nákup sa volá v EIC predpis sporenia alebo predpis manažovania podľa typu účtu.

Uvediem príklad. Vyberiete si na investovanie 3 ETF fondy – iShares Core S&P 500, iShares Core MSCI World a iShares Core EURO STOXX 50. Nastavíte si tam pomer 30/40/30.

Čo to pre vás znamená?

Či pošlete na účet 100, 1.000 alebo 10.000 €, tak vaše peniaze budú zainvestované do týchto fondov vždy v rovnakom pomere.

Berte to len ako príklad, nie ako odporúčanie do čoho investovať.

Zmenu fondov alebo ich pomeru môžete zmeniť kedykoľvek v spolupráci so svojim poradcom.

Aplikácie pre klientov a poradcov

Spoločnosť European Investment Centre je veľmi slušne vybavená šikovnými aplikáciami na pohodlnú prácu pre klientov a ich poradcov. Cez ich aplikácie môžete robiť všetko online a máte aktuálny prehľad o stave na investičnom účte 24 hodín denne. Poradca cez tieto aplikácie vidí všetkých svojich klientov.

EIC má 3 rôzne aplikácie.

EIC App

EIC App slúži pre webové prehliadače. Tu je odkaz na prihlásenie. Môžete cez ňu nakupovať, predávať, robiť transfery medzi účtami, zmeny fondov pri pravidelnom investovaní a veľmi prehľadne sledovať vývoj svojej investície. Cez túto aplikáciu si dokonca v spolupráci s poradcom môžete online otvoriť nový účet.

EIC Fund Platform SK

Toto je zase aplikácia pre smartfóny. Môžete si ju stiahnuť cez Google Play alebo App Store. Má rovnakú funkcionalitu ako EIC App. Z pohľadu klienta je to skvelá aplikácia na sledovanie aktuálneho vývoja investície. Nie je jej veľmi čo vyčítať. Graficky pôsobí lepšie ako aplikácie pre webové prehliadače.

Pre investičných poradcov, ak potrebujú zadávať pokyny alebo nejaké zmeny pre svojich klientov je to zdĺhavejšie ako cez webovú aplikáciu. Ja osobne všetko, čo potrebujem robiť pre klientov, robím hlavne cez počítač a na sledovanie svojich účtov používam mobilnú aplikáciu EIC Fund Platform.

EIC online

Táto aplikácia je predchodcom EIC App. Ešte stále je funkčná. Je menej prehľadná, ale ak máte blízko k IT prostrediu a tabuľkám, tak sa vám bude páčiť. Ja ju využívam hlavne vtedy, ak potrebujem robiť exporty dát a pracovať s nimi v programe Excel. Do tejto aplikácie sa môžete prihlásiť cez tento odkaz.

Zatiaľ funguje, ale do budúcna ju asi EIC postupne vyradí z prevádzky, keď nová aplikácia bude mať všetky funkcionality, ktoré obsahuje aj táto stará verzia.

Ako sa môžete prihlásiť do aplikácie

Prihlásenie do EIC aplikácií je jednoduché. Jediné, čo k tomu potrebujete, je zadať používateľské meno a heslo.

Používateľské meno je PID číslo, ktoré vám bolo pridelené pri otvorení účtu. Nájdete ho na žiadosti EIC vľavo hore. Ak ste stratili zmluvu, volajte svojmu poradcovi.

Heslo na prihlásenie dostanete emailom od EIC hneď po otvorení účtu. Ak ste vymazali email s heslom, tak si vyžiadajte nové. Návod nájdete nižšie.

Poplatky a cenník EIC

Poplatky, ktoré sú príjmom EIC.

 • Poplatok za vykonanie pokynu nákup, predaj alebo výmenu fondu. Pri peňažných fondoch to je 0%, pri dlhopisových a akciových fondoch 0,2% z objemu vykonanej transakcie. Toto neplatí pre manažovaný investičný účet a obchodný účet. Tam je poplatok za vykonanie pokynu vo výške 15 EUR/USD.
 • Poplatok za menovú konverziu je vo výške od 0,2% až 1,2% prirážky k stredovému kurzu v závislosti od objemu. Veľkým pozitívom je, že sa ráta objem dosiahnutý spojením všetkých pokynov od jednotlivých klientov. Menovú konverziu je potrebné vykonať vždy, ak zainvestujete EUR a nakupujete fondy v inej mene. Najčastejšie sa to deje pri nákupe ETF, kde sú mnohé z nich denominované v USD.
 • Poplatok za úschovu indexových, inštitucionálnych a ETF fondov 0,06 až 0,24% p.a. Výška tohto poplatku závisí od objemu investícií pod správou finančného agenta, s ktorým ma investičný poradca uzatvorenú zmluvu (pod ktorým pracuje). Pre klienta má význam riešiť investície s poradcom, ktorého firma má pod správou väčší objem investícií a vďaka tomu môže významne ušetriť. Swiss Life Select, s ktorou spolupracujem ja, má v EIC práve ten najnižší poplatok vďaka vyššiemu objemu klientskeho majetku.

Poplatky, ktoré sú príjmom investičného poradcu, resp. firmy, ktorá ho zastrešuje.

 • Vstupný poplatok. V štatúte každého fondu je určená iba maximálna výška vstupného poplatku. Napr. pri akciových fondoch je to bežne 5%. O jeho skutočnej výške rozhoduje investičný poradca. Môže vám dať zľavu a môže vám ho výrazne znížiť. Ak vám dá zľavu 50%, tak presne o to isté percento si zníži svoju províziu. Neplatí to však vždy. Sú aj také maklérske spoločnosti, kde poradcovia nemôžu dávať ľubovoľné zľavy a musia sa držať toho, čo im stanoví ich firma. Každopádne snažte sa nájsť poradcu, kde sa viete dostať so vstupným poplatkom pri akciových fondov do 2% a pri dlhopisových do 1% alebo sa k tejto výške čo najviac priblížiť. Pri veľkých objemoch môže dávať zmysel dohodnúť sa ešte na nižšom poplatku.
 • Poplatok za manažovanie portfólia alebo výkonnostná prémia. Poplatok za manažovanie portfólia sa týka iba manažovaného cieľového účtu, manažovaného investičného účtu a aktívne riadeného účtu. Je vyjadrený v % p.a. z celkovej hodnoty portfólia. O jeho výške buď rozhoduje firma, pre ktorú investičný poradca pracuje alebo samotný investičný poradca, čo je ten lepší prípad. Čím je poplatok nižší, tým je to pre klienta lepšie. Nemôže to byť však nula, pretože by to mohlo investičnému poradcovi znížiť motiváciu starať sa o investičný účet klienta. Alternatívou je výkonnostná prémia, kedy je poradca zaplatený až vtedy, ak účet klienta narastie nad investovanú sumu. Pri tomto type poplatku EIC používa metódu High-water mark.

Vybral som iba najpodstatnejšie veci. Kompletný prehľad nájdete v cenníku služieb EIC. Choďte do časti dokumenty a v zozname dokumentov si nájdete cenník služieb. Je to PDF, na ktoré neviem dať priamy odkaz.

Kontakt na EIC

EIC Fund Platform nie je platforma, ktorá je určená primárne pre koncových klientov. Je to platforma, ktorá je určená pre firmy a investičných poradcov.

V EIC si klient sám bez investičného poradcu nedokáže otvoriť investičný účet. Otváranie účtov, investičné poradenstvo, servis spojený s investičným účtom a investovaním poskytuje výhradne investičný poradca.

Preto je pre klienta dôležitý kontakt na svojho investičného poradcu, ktorý dokáže zabezpečiť pre klienta úplne všetko, čo sa týka EIC. Samotné EIC klient nepotrebuje vôbec kontaktovať.

Práve preto je nesmierne dôležitý výber toho správneho investičného poradcu, s ktorým sa vám dobre komunikuje a ktorý vám poskytne kvalitné investičné poradenstvo a všetky služby s tým spojené.

Ak sa klient ocitne v situácii, že sa jeho investičný poradca nedokáže o neho kvalitne postarať alebo už v tejto branži nepracuje, lebo aj to sa občas stáva, tak je potrebné, aby si našiel nového poradcu. Vďaka jednej žiadosti si môže všetky svoje účty presunúť do správy nového poradcu.

V prípade, že by ste predsa len potrebovali niečo riešiť priamo s EIC, tak kontakt nájdete na tomto odkaze. EIC sídli v Bratislave na Tomášikovej 64. Sedí tam backoffice, kde možno ako poradca raz za čas zavítate. Ako klient tam nemáte dôvod chodiť vôbec. Všetko vyriešite buď online alebo cez svojho investičného poradcu.

Skúsenosti s EIC

S EIC mám bohaté skúsenosti ako poradca a takisto ako klient. Ako klient tam mám otvorených niekoľko typov účtov a využívam ich niekoľko rokov. Mám aj investičné účty v iných inštitúciách, takže môžem EIC porovnať aj s nimi.

Každopádne takmer všetko riešim v EIC. Prečo? Za mňa EIC nemá porovnateľnú alternatívu na Slovensku, ktorá ponúka poradcom a klientom takéto možnosti na investovanie.

Viac ako 1.700 fondov, viac ako 60 správcovských spoločností, podielové fondy, ETF fondy, ETC fondy, pákové ETF, dividendové fondy, viacero typov účtov pre klientov od štádia budovania kapitálu až po vyplácanie renty.

Skvelé online nástroje ako pre klientov, takisto aj pre poradcov.

Navyše platforma sa naďalej vyvíja z pohľadu IT prostredia a funkcionalít, ale takisto tam neustále pribúdajú nové možnosti na investovanie – noví správcovia a nové fondy.

Skvelé na EIC je to, že vďaka platforme môže aj malý investor diverzifikovať svoje portfólio a nakupovať na mesačnej báze pokojne aj 10 ETF fondov bez toho, aby zaplatil vysoké poplatky.

Teoreticky zo 100 € mes môže klient cez EIC investovať do 10 ETF fondov a na poplatku za vykonanie pokynu zaplatí len 0,2 € aj v prípade 100% akciového portfólio. Toto pri klasických brokeroch, cez ktorých je možné nakupovať ETF fondy, je vo väčšine prípadov absolútne nemožné.

A to už ani nehovorím o tom, že všetko si môže človek riešiť pohodlne v aplikáciách v slovenskom jazyku bez toho, aby sa trápil s cudzím jazykom a navštevoval sídlo EIC.

Moja osobná skúsenosť s EIC je veľmi dobrá. Aktívne s nimi pracujem od roku 2012 a spravujem tam investície viac ako 100 klientom a mám tam väčšinu mojich vlastných investícií. Nemenil by som, pretože rovnako kvalitná alternatíva v SR podľa mňa neexistuje.

Výhody a nevýhody investovania cez EIC

Výhody EIC

 • Široká ponuka podielových fondov a ETF fondov. Je ich viac ako 1.700 od viac ako 60 správcov. Ponuka sa pravidelne rozširuje o nové fondy.
 • Nízka minimálna investícia. Investícia do jedného fondu alebo ETF fondu je od 10 € mes pri pravidelnom investovaní. Pri jednorazovom investovaní je to 100 alebo 1.000 USD podľa typu fondu.
 • Nízke transakčné poplatky. Napr. ak investujte 300 € do portfólia 7 akciových ETF fondov, tak za vykonanie pokynu nákup zaplatíte 0,60 €. Ak by ste investovali aj cez lacnejšieho brokera, tak by ste zaplatili za to isté 35 €, keďže bežné ceny sú od 5 € za pokyn a vyššie.
 • Možnosť investovania v rôznych menách.
 • Prehľad o investíciách 24 hod denne. Všetko si viete pozrieť cez online aplikáciu cez webový prehliadač a tak isto aj cez mobilnú aplikáciu.
 • Flexibilita investičných účtov. V EIC sa dá skoro všetko. Je tam maximálna flexibilita. Je tam obmedzenie len na minimálnu výšku investície. Účty sú veľmi flexibilné aj vďaka tomu, že skoro všetko je možné nastaviť a upraviť cez online aplikácie (pokyny na nákup, predaj, zmena fondov pri pravidelnom investovaní atď.).
 • Bezplatné vedenie investičného účtu.
 • O výške vstupných poplatkov a poplatku za manažovanie, rozhoduje investičný poradca a vďaka tomu môžete ušetriť.
 • Možnosť nastavenia stabilizačnej fázy na cieľových účtoch + rebalancingu na aktívne riadenom účte.
 • Ak máte poradcu, s ktorým nie ste spokojný, tak si ho kedykoľvek môžete vymeniť za iného.

Nevýhody EIC

 • Nie je možné otvoriť si účet priamo v EIC, ale musíte ísť cez investičného poradcu. EIC je platforma pre poradcov, nie priamo pre klientov.
 • Komunikácia s EIC na priamo nie je úplne najideálnejšia. Štandardne klient komunikuje skoro všetko s investičným poradcom a nepotrebuje komunikovať s EIC. Toto je problém, len ak máte poradcu, s ktorým sa vám zle komunikuje alebo je neskúsený. Riešením je vymeniť ho.
 • Spolupráca s EIC si vyžaduje skúsenejších poradcov, ktorí sú zorientovaní v typoch účtoch, ich možnostiach na investovanie a poznajú online platformu EIC, ich procesy a pravidlá.
 • Poplatok za úschovu na manažovaných účtoch závisí od objemu majetku, ktorú má v správe spoločnosť, pod ktorou pracuje investičný poradca. Čím je vyšší, tým menej klient platí na poplatku. Preto je dosť podstatné vybrať si správneho poradcu, vďaka čomu viete ušetriť na poplatku za úschovu, ktorý si účtuje EIC.

Prečítajte si tiež: Detailný prehľad možností na investovanie, aby ste maximalizovali svoje investície

Celkové hodnotenie EIC

EIC je platforma, ktorá nemá na Slovensku rovnocennú konkurenciu. Ponuka podielových fondov, ETF fondov, možnosti na investovanie a aplikácie pre klientov/poradcov sú o krok pred konkurenciou. Toto platí, ak sa na EIC pozrieme očami klientov.

Ak sa na to pozrieme očami poskytovateľov investičných služieb, tak EIC na Slovensku nemá žiadnu konkurenciu. Takýto typ služby, kde EIC poskytuje vyslovene iba úschovu a správu cenných papierov pre investičných poradcov, nemá žiadna iná spoločnosť na trhu.

Určite EIC nie je vo všetkom najlepšie, ale pri celkovom zhodnotení má EIC navrch oproti iným spoločnostiam, ktoré očami laika môžu byť považované za ich konkurenciu.

Výhody investovania cez EIC podľa mňa ďaleko prevyšujú nevýhody.

Otázky a odpovede pri investovaní cez EIC

Čo sa stane, ak na cieľovom účte prekročím cieľovú sumu?

Cieľová suma sa týka iba cieľových účtov a manažovaných cieľových účtov. Určujú maximálnu sumu, ktorú môžete na účet zainvestovať. Čiže sa to týka iba vkladu, nie hodnoty účtu spolu so zhodnotením. Z cieľovej sumy platíte aj vstupný poplatok.

Ak pošlete na svoj účet viac peňazí, ako je výška cieľovej sumy, tak peniaze nad cieľovou sumou nebudú zainvestované (nebudú nakúpené podiely fondov).

O dosiahnutí cieľovej sumy zatiaľ z EIC nechodí žiadna notifikácia, ale podľa šéfa, ktorým je Roman Scherhaufer, už na tom pracujú a vraj to čoskoro bude na svete.

Keď chcete pokračovať v investovaní aj naďalej, tak si musíte zvýšiť cieľovú sumu. Stačí, ak kontaktujete svojho investičného poradcu a za pár minút to máte vybavené. Z navýšenej cieľovej sumy doplatíte poplatok a môžete pokračovať v investovaní.

Ako si môžem vybrať peniaze z investičného účtu?

Keď máte na investičnom účte voľné peniaze v podobe EUR alebo USD, tak si jednoducho zadáte cez aplikáciu príkaz na prevod a peniaze vám prídu za pár dní na účet. Toto si viete zrealizovať aj bez poradcu.

V prípade, že máte na účte nakúpené podiely ETF fondov alebo podielových fondov, tak je potrebné zadať pokyn na predaj podielov z konkrétnych fondov. Toto už riešite so svojim poradcom. On vám pokyn nastaví a vy si ho cez svoj prístup jedným kliknutím potvrdíte. S poradcom si môžete prejsť aj to, z ktorého fondu vyberať.

Zabudol som heslo k investičnému účtu. Ako mám postupovať?

Zabudnuté heslo nie je problém. Pri prihlasovaní do systému EIC kliknite na odkaz zabudnuté heslo. Alebo rovno kliknite na tento odkaz na vyžiadanie nového hesla.

Následne zadajte svoje PID číslo, ktoré máte uvedené vľavo hore na žiadosti o otvorenie účtu v EIC. Dáte odoslať a následne vám príde nové heslo na email. Nové heslo si môžete nechať alebo si ho môžete zmeniť po prihlásení do systému EIC.

Nie som spokojný so svojim poradcom. Ako ho môžem zmeniť?

Nespokojnosť s investičným poradcom nie je ojedinelá situácia. Občas sa to stáva a kontaktujú ma klienti od iných poradcov. Obyčajne ide o poradcov, ktorí skončili svoje pôsobenie v oblasti financií alebo oblasť investovania nie je úplne ich parketa, aj keď pritom môžu byť excelentní v iných oblastiach financií.

Ako môžete zmeniť poradcu na svojom účte v European Investment Centre? V prvom kroku si vyberte nového investičného poradcu, ktorého služby vám budú vyhovovať. V ďalšom kroku vám nový poradca pripraví žiadosť o zmenu poradcu.

Vy ju podpíšte a v priebehu niekoľkých dní EIC prevedie zmluvu do správy nového poradcu a ten vám môže poskytovať všetok potrebný servis k vášmu účtu a investičné poradenstvo.

Čo mám robiť, ak môj investičný poradca už nepracuje?

Nájsť si nového investičného poradcu a postupovať presne tak isto, ako popisujem v predchádzajúcej otázke.

Ako postupovať, ak som poslal peniaze pod zlým variabilným symbolom?

Ak pri zasielaní peňazí na zberný účet EIC uvediete nesprávny variabilný symbol alebo ho vôbec neuvediete, tak peniaze sa nepriradia k vášmu investičnému účtu. Neznamená to, že ste o peniaze prišli.

Váš poradca vám pripraví žiadosť o preúčtovanie finančných prostriedkov na váš investičný účet, ktorú podpíšte a priložíte k nej výpis z účtu s transakciami na zberný účet EIC. O zvyšok sa postará váš investičný poradca a peniaze budú preúčtované na váš účet v EIC.

Pomáham ľuďom pri zhodnocovaní a ochrane ich finančného majetku. Aktívne sa starám o viac ako 100 klientov. Som človek z praxe. Pre verejnosť píšem o financiách, investovaní a efektívnom využívaní finančných produktov. Vediem tím finančných poradcov, pre ktorých som mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou. Odovzdávam im všetko, čo som sa naučil v praxi počas 19 rokov.
Komentáre
 1. Darina Fábryová píše:

  Dobrý deň

  Napriek nepriaznivej životnej situácii som zrušila pred 2 mesiacmi fondy so žiadosťou o vyplatenie. Doteraz som sa ich však nedočkala. Ako dlho musím čakať?

  • Jaroslav Ilek píše:

   Dobrý deň. Pri predaji fondov v EIC a prevode na bankový účet to nemôže trvať tak dlho ako píšete. Pri ETF sa predaj uskutoční v priebehu 1 pracovného dňa + ešte deň/dva vysporiadanie obchodu + bankový prevod na Váš účet. Bežne je to vybavené v priebehu 5 pracovných dní už aj s peniazmi na Vašom účte. Ak predávate podielové fondy, tak to trvá o niečo dlhšie, ale bavíme sa o možno 1 až 3 dní navyše v závislosti od správcu. Ak píšete, že u Vás to trvá 2 mesiace, tak to bude mať svoju príčinu. Bez prístupu na Váš účet môžem iba hádať, kde je problém – nepotvrdený predaj cenných papierov z Vašej strany, nenastavený prevod prostriedkov na Váš bankový účet pri predaji cenných papierov, mali ste nejaké nevysporiadané záväzky na účte v EIC a po ich vysporiadaní ste neupravili výšku sumy prevodného príkazu (stačí, a ste mali nevysporiadaný záväzok 0,1 EUR a už to neprejde) a takto môžem pokračovať ďalej. Odporúčam kontaktovať Vášho poradcu, pozrie sa na účet a pomôže Vám s nájdením a vyriešením chyby. Je možné, že to je iba nejaká drobnosť, ktorá sa dá vyriešiť cez poradcu za pár minúť na diaľku aj bez osobného stretnutia.

  • Veronika Škorová píše:

   ja som tiež zrušila skoro pred mesiacom,kedy Vám nakoniec prišli peniaze?

   • Jaroslav Ilek píše:

    Dobrý deň, predaje fondov robíme pravidelne. Ak to robíme online, tak peniaze na účet dostáva klient obyčajne v priebehu 5 až 10 pracovných dní. Ak ste poradcom pripravené pokyny na predaj potvrdili, bolo v pokynoch nastavené vyplatenie na bankový účet, máte v systéme platný bankový účet, tak nie je dôvod, aby to trvalo dlhšie. Ak ste do mesiaca nedostali peniaze, tak niečo nebolo spravené, alebo nebolo spravené správne. EIC iba vykonáva Vaše pokyny a žiadosti, ktoré spravíte Vy cez svojho poradcu. Kontaktujte svojho poradcu a doriešte to s všetko s ním. Je to práca na minútu, aby zistil, prečo Vám nedošli peniaze. Vidí to cez svoj pracovný prístup v EIC. PS: Rušenie investičného účtu je možné až vtedy, ak je na účte nulový zostatok a sú vysporiadané všetky záväzky na strane EIC a Vás ako klienta.

 2. Hanka píše:

  Dobrý deň, ja sa chcem ako laik spýtať, že keď som investovala jednorazovú sumu do fondov EIC, bol odpočítaný celý vstupný poplatok z toho jednorazového vkladu a naďalej sa tam posielajú mesačne ďalšie finančné prostriedky, pretože je to ako „sporiaci účet“ na niekoľko rokov s určitou cieľovou sumou, tak prečo mi na účte stále vykazuje stratu? Ďakujem.

  • Jaroslav Ilek píše:

   Dobrý deň. Strata v štatistike účtu v EIC znamená, že aktuálna hodnota majetku na investičnom účte je nižšia ako súčet vkladov, ktoré ste tam vložili. Sú v tom zahrnuté už aj všetky poplatky (vstupný poplatok, manažérsky poplatok, poplatok za úschovu, transakčný poplatok). Ak by ste vložili napr. 10 tis EUR a výnos fondov, do ktorých ste investovali, by bol 0%, tak v štatistike uvidíte stratu, pretože v celkovom výsledku sú korektne zarátané aj všetky poplatky na investičnom účte. Ak hodnota fondov poklesne, tak strata na účte sa prehĺbi. Ak hodnota fondov narastie na určitú úroveň, tak sa dostanete do zelených čísel a uvidíte na svojom účte zisk. Pre presnejšiu odpoveď by som potreboval vidieť celkovú štatistiku účtu, aktuálne zhodnotenie fondov a prehľad zaplatených poplatkov. Buď nám to pošlite emailom alebo si dohodnite termín konzultácie cez https://investicnyporadca.sk/kontakt/, kde nám môžete rovno nazdieľať obrazovku s potrebnými dátami.

 3. Juraj píše:

  Dobrý deň,
  pri manažovanom cieľovom účte je manažersky poplatok 1% p.a.. Ako často sa účtuje? Ak by bola hodnota portfólia v stovkách tisícov tak sa môže vyšplhať do tisícok €? O akú časť zisku ma dokáže tento poplatok pripraviť?

  Ďakujem za odpoveď.

  • Jaroslav Ilek píše:

   Dobrý deň. O výške manažérskeho poplatku rozhoduje investičný poradca alebo spoločnosť, pre ktorú pracuje. Nemusí byť vo výške 1% p.a. Poplatok môže byť vyšší aj nižší. Ja väčšine svojich klientov uplatňujem poplatok vo výške 0,5 až 0,8% p.a. v závislosti od typu portfólia a objemu majetku pod správou. O akú časť zisku Vás pripraví? Ak je vo výške 1% p.a., tak presne o takéto % klesá Váš čistý výnos. Pri stovkách tisíc eur na investičnom účte sa celkový poplatok môže vyšplhať aj na niekoľko tisíc eur. Tento poplatok sa účtuje kvartálne a strháva sa priamo z Vášho účtu. Ak tam máte EUR, tak sa to stiahne z toho. V prípade, že tam voľné EUR nemáte, tak sa Vám z účtu odpredá pomerná časť fondov.

 4. Milan Grega píše:

  možete poradit ETF fondy ,ktore su vhodne na investovanie na 12 rokov a budu mat poriadny vynos

  • Jaroslav Ilek píše:

   Dobrý deň. Investičné odporúčania robím na mieru konkrétnemu človeku a to až po individuálnej konzultácii, aby som mal istotu, že poradím adresne a účelne. Informácia o plánovanom investičnom horizonte 12 rokov nie je ani zďaleka postačujúca, aby som si dovolil poradiť. Keď chcete poradiť, napíšte mi cez kontakt https://investicnyporadca.sk/kontakt/ alebo mi zavolajte.

 5. Kamil píše:

  Mohu v EIC platformě obchodovat pře více investičních poradců?

 6. ada píše:

  Dobrý, tady máte napsané, že výběr mohu mít zpátky během pár dní od výběru…. proč tedy můj známý, čeká na své finance více než měsíc?? Nově po něm vyžadujete oficiální žádost o výběr, která je potvrzená notářem…. jak je to možné? když tady píšete něco úplně jiného??

  • Jaroslav Ilek píše:

   Dobrý deň. Aby som to dal na pravú mieru, ja nie som ani zamestnancom, ani majiteľom EIC. Som investičným poradcom, ktorý s EIC spolupracuje a našiel som si čas a chuť, vysvetliť základné veci o platforme EIC. Na predaj podielov nie je potrebné posielať žiadnu žiadosť o výber. Stačí, ak poradca Vášho známeho, mu nastaví pokyn na predaj podielov s výplatou na bankový účet a on ako klient tento pokyn potvrdí cez mobilnú aplikáciu alebo webovú aplikáciu. Predaj prebehne v priebehu 1 až 2 dní v závislosti od typu fondu a správcu. Po vysporiadaní obchodu, čo je otázka ďalších cca 2 dní, EIC posiela peniaze na bankový účet. Ak EIC požaduje žiadosť potvrdenú notárom, tak na to bude asi nejaký iný dôvod, pravdepodobne to, že to klient rieši bez poradcu. Odporúčam neriešiť výber priamo s EIC, ale cez svojho investičného poradcu a vtedy nie je potrebné nič overovať notárom.

   • ada píše:

    říkal, že má poradkyni, nechápu v tom případě kde je problém, každopádně díky za vaši energii a váš čas

 7. Jana píše:

  Dobrý deň môžem otázku už asi pre 2 týždňami som žiadala svojho poradcu o zmenu účtu aj priezviska a stále nemám nič zmenené neviete mi približne povedať koľko to trvá alebo ma oklamal a nič mi neposlal na zmenu ?

  • Jaroslav Ilek píše:

   Dobrý deň. Takéto zmeny sú možné len cez písomnú žiadosť podpísanú Vami ako klientom a zároveň aj poradcom. EIC má nejaký čas na spracovanie. Nerobia to na počkanie. Niekoľko dní to trvá a keď to z nejakého dôvodu potrebujeme urýchliť, tak obyčajne nám vyjdú v ústrety a spracujú to skôr. Ak ste už takúto žiadosť podpísali, tak si potom preverte, či ju poradca posielal priamo do EIC a kedy, alebo či ju posielal cez spoločnosť, pod hlavičkou ktorej spolupracuje. Ak to do EIC došlo, tak to určite spracujú. Ak to do EIC ešte nebolo odoslané, tak to treba poslať.

   • Jana píše:

    Aha ďakujem takže nemám zmenené nič lebo žiadnu písomnú žiadosť som neodpisovala napísal mi len ze poslal žiadosť o zmenu do EIC

 8. Zuzana Václavová píše:

  Dobry den, mam ako uplny laik otazku.Mozem o peniaze,ktore do fondu investujem,prist? Mam na mysli to,ze ak budem na pravidelnej mesacnej báze
  investovat( v mojom pripade v podstate setrit) peniaze, nemoze sa stat,ze ak dojde k nejakej nepriaznivej situacii na financnom trhu,ze tieto peniaze uz nikdy neuvidim?
  Resp.ktory fond si vybrať,aby som o tieto peniaze nikdy neprisla a vlastne si ich len takýmto sposobom setrila? Ďakujem za info

  • Jaroslav Ilek píše:

   Je len veľmi mizivá šanca, že by k niečomu takému došlo. Teoreticky to je možné, ak by ste investovali do ETF, ktoré napr. nakupuje akciu len jednej jedinej firmy a tá firma by kľakla kompletne k zemi, tak o časť peňazí prísť môžete. Akonáhle investujete do diverzifikovaného portfólia ETF alebo podielových fondov, tak je to takmer nemožné, ak vylúčime odpredaj investície v čase poklesu. Prečo? Už pri kombinácií 3 ETF môže byť Vaše portfólio zložené z akcií viac ako 2000 firiem z rôznych sektorov trhu, rôznych regiónov a rôznych mien. Široká diverzifikácia, kvalitne postavené portfólio, pravidelné investovanie a vhodne nastavený investičný horizont riziko straty eliminuje takmer úplne na nulu. Ako si nastaviť portfólio na investovanie? Tu v komentári Vám konkrétne odporúčanie nedám. Ukážky viacerých ETF fondov a portfólií si môžete pozrieť napr. tu https://investicnyporadca.sk/slovenske-fondy-alebo-etf-co-je-lepsie-na-investovanie/ a tu https://investicnyporadca.sk/kolko-zarobili-klienti-ktori-investovali-pocas-poklesu-na-trhu/ Ak chcete pripraviť individuálne portfólio na mieru, tak mi mi zavolajte alebo napíšte a nájdeme spôsob, ako Vám pomôcť nielen na začiatku, ale aj v priebehu investovania.

   • Ján píše:

    Dobrý deň. Investujem v EIC 25 mesiacov po 100€ mesačne. Napriek tomu je môj účet stále v hlbokom mínuse(540€)Pravdou je, že vstupný poplatok som splácal na 10x. Mám podozrenie na zle vyskladané portfólio. Bola by možnosť konzultácie z vašej strany za poplatok? Rád by som vám ukázal screen môjho účtu ak by to bolo možné. Mám záujem prejsť pod vašu starostlivosť ak to tak môžem napísať.

    • Jaroslav Ilek píše:

     Dobrý deň. V mínuse môžete byť práve vďaka vstupnému poplatku, ktorý sa zohľadňuje v štatistike na účte. Ďalším dôvodom môže byť pokles hodnoty fondov, ktoré máte nakúpené. Pozerám, že ste mi písali skoro pred mesiacom. Dnes máte hodnotu ešte nižšiu. Ja viem, že odpovedám trochu neskôr. Priznám sa, že sa venujem v prvom rade práci a iba keď mám trochu čas, tak popri piatich deťom stihnem pozrieť aj tu na vlastný web. Z nejakého dôvodu mi nedošla notifikácia o niekoľkých komentároch na email. Zavolajte mi alebo napíšte cez kontakt https://investicnyporadca.sk/kontakt/ a potom sa môžeme dohodnúť na postupe. Ak to bude možné, tak sa Vám pozriem na existujúce portfólio a dám k tomu spätnú väzbu.

  • Zuzana píše:

   O časť peňazí prídete vtedy, ak naraz poklesnú všetky fondy a investíciu odpredáte so stratou. Niektorí investori takýto pokles očakávajú už niekoľko mesiacov a neradia teraz investovať veľké sumy. Riešením je vybrať si fond, ktorý už klesá nejakú dobu (teda dá sa predpokladať že nákupná cena je nízka a v budúcnosti zase porastie), alebo investovať postupne malé sumy a spoľahnúť sa na to, že až budete chcieť peniaze vybrať, svoj podiel vo fonde predáte za vyššiu cenu než ste zaň pôvodne zaplatili. Tu je riziko, že trhy budú práve v poklese, čo sa raz za pár rokov stáva. Napríklad tí, ktorí investovali tesne pred poklesom v roku 2000 čakali následne 15 rokov, kým sa ich investícia vyšplhala na pôvodnú úroveň a prekonala ju s 10% ziskom. Nie každý má nervy na to, aby sa 15 rokov díval na to, ako jeho investícia stráca na hodnote.

   • Jaroslav Ilek píše:

    Súhlasím s tým, že keď človek odpredá podiely v poklese pod jeho nákupnú cenu, tak realizuje stratu. Nedá sa už úplne súhlasiť s tým, že výber fondu, ktorý je už v poklese, je riešením na eliminovanie rizika poklesu investície. Napr. ak by ste si vybrali na investovanie tento fond https://eic.eu/fond/WTNG a investovali by ste tam v rokoch 2008/2009 po viac ako 50% poklese, tak aj napriek tomu by ste boli momentálne v mínuse…. dokonca veľmi slušnom mínuse, pretože tento fond aj po už veľmi veľkom poklese klesol od roku 2009 o viac ako 90%. Ak chcete eliminovať príliš veľkú volatilitu a riziko, tak riešením môže byť 1. dostatočná diverzifikácia portfólia, 2. postupný vstup do investície cez dlhodobé pravidelné investovanie / rozinvestovanie väčšej sumy počas dlhšieho obdobia alebo 3. aktívne riadenie portfólia, ktoré riadi volatilitu v požadovanom pásme. Pokles v roku 2000 sa týkal mnohých investorov a predovšetkým tých, ktorí mali svoje investície naviazané na technologický sektor. Tam ľudia naozaj čakali na plusový stav na investičnom účte 15 rokov (ak investovali tesne pred vrcholom) a v niektorých prípadoch až takmer 20 rokov (napr. pri tomto fonde https://eic.eu/fond/PARWTEY). Rozumne nastavená investícia s dostatočnom diverzifikáciou dokáže zjemniť dopady poklesov v investičných portfóliách. Nie všetky sektory takto v roku 2000 poklesli. Pravidelné investovanie zníženiu rizika môže pomôcť ešte viac a to hlavne vtedy, ak od začiatku investovania trh klesá. Pri rastúcom trhu pravidelné zvyšuje priemernú nákupnú cenu a tam to až tak veľmi nepomôže. Nikto však nepozná budúcnosť a preto je dobré, ak sa človek pripraví na rôzne scenáre a tomu prispôsobí svoje investičné portfólia a taktiež aj spôsob investovania.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov