Audit InvestiČných produktov

Na aké Produkty sa môžemE pozrieť

produkty privátneho bankovníctva

Služby privátneho bankovníctva ponúkajú v rôznej kvalite viaceré slovenské banky. Pri audite ich riešení sa s klientmi detailne pozeráme na diverzifikáciu portfólia (koľko investícií spadá do investícií od banky alebo jej majiteľa a koľko do cenných papierov z trhu), dosahované výnosy vo vzťahu k podstúpenému riziku, celkové poplatky a úroveň poskytovaných služieb.

korporátne dlhopisy a zmenky

Investovať do dlhopisových fondov, kde v rámci portfólia máte dlhopisy od niekoľkých desiatok alebo stovák emitentov a kupovať dlhopis/zmenku od jedného emitenta je obrovský rozdiel a to hlavne z pohľadu rizika. Pre posúdenie kreditného rizika, ak ide o dlhopisy od spoločnosti bez ratingu, je veľmi dôležité pozrieť sa na hospodárske výsledky emitenta, vlastné imanie, výšku záväzkov, výšku bankových úverov, ale taktiež aj oblasť podnikania emitenta, jeho históriu a preštudovať celý prospekt dlhopisu.

slovenské podielové fondy

Pri slovenských podielových fondoch je potrebné sledovať vstupné/výstupné poplatky, priebežné poplatky (mnohé fondy majú extrémne vysoké), do čoho fond investuje (mnohé z nich sú fondy fondov a sú tam tým pádom zdvojené priebežné poplatky) a výnosy (len zopár slovenských fondov dosahuje výnosy porovnateľné so zahraničnými správcami).

zahraničné podielové fondy a ETF

Je ich obrovské množstvo. Niektoré z nich patria medzi svetové špičky, niektoré sú priemerné a nájdu sa medzi nimi aj prepadáky. Čo pri nich sledujem? Výnos v porovnaní s benchmarkom (kvalitné fondy ho buď prekonávajú alebo dosahujú porovnateľný výnos pri menšej volatilite), rating (viaceré kvalitné fondy majú Morninstar rating s 4 až 5 hviezdičkami), poplatky, vyplácané dividendy a daňový aspekt.

realitné fondy

Slovenské realitné fondy sú podľa zákona špeciálne fondy nehnuteľnosti a platia pre nich trochu iné pravidlá ako pre klasické podielové fondy. Nie je ich až tak veľa, ale oplatí sa pri nich pozerať na vstupné poplatky (medzi spoločnosťami sú veľké rozdiely), priebežné poplatky, do čoho fond investuje a na transparentnosť pri nahliadnutí do portfólia.

termínované vklady

Pri termínovaných vkladoch sledujem úrok, viazanosť a podmienky výberu pred termínom viazanosti. Aktuálne sú úroky na historických minimách. Z 12 bánk na Slovensku len 2 z nich ponúkajú úrok pri viazanosti na tri roky vyšší ako 1% p.a. Na druhej strane až 8 bánk ponúka úrok 0,2% p.a. alebo menej pri viazanosti na tri roky. Aj napriek tomu majú Slováci na termínovaných vkladoch niekoľko miliárd EUR.

stavebné sporenie

Pri stavebnom sporení sledujem výšku úroku (väčšina zmlúv má úrok pod 1% p.a., výnimočne to môžu byť 2% p.a. a už takmer raritou sú staré zmluvy s 3% p.a), viazanosť (pri nových zmluvách to môže byť 6 rokov a niektoré staršie môžu byť už bez viazanosti), nárok na štátnu prémiu (tá už nie je pre každého) a poplatky.

investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie nie je ideálny produkt na investovanie. Je tam kopec zbytočných poplatkov, ktoré vám odkryjem po audite zmluvy. Pri posudzovaní zmluvy zohľadňujem aj poistné krytie. IŽP môže byť nastavené tak, že tam máte kvalitné poistné krytie a takmer nič neinvestujete a môže dávať zmysel. Naopak, ak tam nie ste vôbec poistený, ale len "investujete", tak svoje opodstatnenie takmer nikdy nemá. Dôvodom sú poplatky a ich nízka transparentnosť.

Kto obyčajne 

využíva túto službu

 • Ľudia, ktorí zarábajú viac ako míňajú a chcú svoje peniaze zhodnocovať.
 • Ľudia, ktorí už investujú svoje peniaze cez bankové a investičné produkty, ale nie sú spokojní so zhodnotením.
 • Majitelia firiem, riaditelia, manažéri, IT špecialisti, lekári, právnici, advokáti, znalci, vedci, úspešní podnikatelia, ľudia pracujúci v zahraničí.
 • Klienti slovenského privátneho bankovníctva.
Jaroslav Ilek - investičný poradca

Čo vám prinesie audit a investičné poradenstvo

Zadefinovanie cieľov, ktoré chcete dosiahnuť investovaním.
Zhodnotenie aktuálneho investičného riešenia.
Posúdenie ako aktuálne produkty riešia vaše ciele.
Návrh optimalizácie investičných produktov.
Návod ako zvýšiť výnosy, znížiť poplatky a eliminovať dane.
Možnosť rozšírenia služby na komplexnú správu financií a majetku.

Nie je jedno, do čoho investujete svoje peniaze

Mnohí ľudia investujú do fondov slovenských správcov. Tu si môžete pozrieť ich výnosy. To sú tie v dolnej časti. Z toho si musíte ešte odpočítať zrážkovú daň.

Tie zelené sú fondy, ktoré tvoria časť portfólia mojich klientov. Ponúkajú vyšší výnos a sú oslobodené od zdaňovania výnosu.

Výnosy sú uvádzané k 30.6.2021 podľa údajov správcov. TER = priebežný poplatok fondu podľa KIID.

Naozaj nie je jedno, do akých fondov investujete.

Prečo spolupracovať so mnou

 • Mám za sebou 19 rokov praxe vo finančnom sektore a consultingu. 
 • Využívam know-how a zázemie spoločnosti Swiss Life Select Slovensko a.s., ktorá patrí do švajčiarskej skupiny Swiss Life.
 • Nie som teoretik.  Sám som investorom. Čo radím klientom, to sám robím v praxi.
 • Spravujem investície viac ako 100 klientom. 
 • Poskytujem viac ako investičné poradenstvo. Mnoho klientov využíva rozšírenú službu komplexnej správy financií a majetku.
 • Píšem články o investovaní, financiách a efektívnom využívaní finančných produktov a vyjadrujem sa pre odborné médiá.
 • Svoje skúsenosti odovzdávam ďalej. Vediem tím investičných poradcov, ktorí patria k špičke na slovenskom trhu.
 • Robím s väčšími objemami investícií a vďaka tomu majú moji klienti nižšie poplatky, ako je bežné na trhu.

Ako prebieha spolupráca

 • Najskôr si zavoláme
  Poviete mi aké investície chcete pozrieť, poviete mi svoje očakávania a dohodneme sa na ďalšom postupe.
 • Spravíme úvodnú konzultáciu
  Dáte mi podklady k existujúcim investičným produktom, zadefinujeme si ciele, ktoré chcete dosiahnuť, prejdeme si detailne vaše požiadavky a dohodneme sa na rozsahu spolupráce.
 • Predstavím vám audit zmlúv a investičnú stratégiu
  Do 3 dní vám pripravím audit existujúcich investičných produktov s návrhom optimalizácie a návrh individuálneho riešenia na mieru. Predstavím vám konkrétne kroky, ako postupovať v budúcnosti pre dosiahnutie cieľov a efektívne zhodnocovať svoje investície.
 • Spravíme optimalizáciu portfólia a začnete investovať efektívnejšie
  Pomôžem vám s technickým riešením optimalizácie investičného portfólia. Môže ísť o zmeny portfólia v rámci existujúcich produktov alebo otvorenie nového investičného účtu, kde je široká ponuka investičných nástrojov. Na vás bude už len tieto zmeny odsúhlasiť a začať investovať.
 • Naďalej spolu komunikujeme
  Minimálne raz ročne sa spolu stretneme, kde sa pozrieme na vývoj vašej investície a aktuálnu situáciu na trhu. V priebehu roka vám občas pošlem email alebo zavolám (zmeny na trhu, tipy na investovanie, návody ako ušetriť a pod). Zároveň môžete využívať operatívne konzultácie.

Čo zahŕňa Audit investičných zmlúv

 • Zmapovanie nákladovosti a poplatkov v existujúcich investičných produktoch.
 • Prehľad výnosov súčasného portfólia a porovnanie voči trhu.
 • Posúdenie aktuálneho investičného riešenia z daňového hľadiska.
 • Návrh optimalizácie existujúceho portfólia a príprava celkovej investičnej stratégie so zameraním na vaše ciele.
 • Raz ročne konzultácia k stavu a zhodnoteniu finančného majetku.
 • Operatívne konzultácie vyžiadané zmenami vo vašom živote a zmenami na trhu.
 • Zvýhodnené podmienky na iné finančné produkty v rámci služby komplexná správa financií a majetku.
investičné poradenstvo a budovanie majetku
Audit investičných produktov

Poplatky za moje služby

 • Audit a analýza existujúcich zmlúv
  Cena za 1 hodinu je 100 EUR. Ak audit smeruje k prevzatiu investícii do mojej správy alebo otvoreniu investičného účtu, tak je to bezplatné.
 • Príprava investičnej stratégie
  Cena za 1 hodinu je 100 EUR alebo bezplatne, ak príprava stratégie smeruje k prevzatiu investícii do mojej správy alebo otvoreniu investičného účtu.
 • Vstupné poplatky do fondov
  Od 0,5 do 1,9% v závislosti od objemu a typu investície. Pri peňažných investíciach je poplatok 0%.
 • Poplatok za správu portfólia
  V závislosti od výberu produktu a kategórie ETF fondov je poplatok 0,5% až 1% p.a.
Prvé stretnutie je nezáväzné a bezplatné.

otázky a odpovede

Aké investičné zmluvy mi viete pozrieť?

Najčastejšie pripravujem analýzu týchto produktov: produkty privátneho bankovníctva, korporátne dlhopisy a zmenky, slovenské podielové fondy, zahraničné podielové fondy a ETF, realitné fondy, termínované vklady, stavebné sporenie, investičné životné poistenie.

Musím si zrušiť existujúce produkty a otvoriť investičný účet cez vás?

Nemusíte vôbec nič. Súčasťou mojej služby je posúdenie, ako vaše existujúce produkty zapadajú do investičnej stratégie a ako riešia vaše ciele. Bežne sa stáva, že zmluvy, ktoré ľudia už majú, zapadajú do celkového riešenia, ktoré pripravujem. Mnohé zmluvy si dokonca môžem prevziať do svojej správy bez toho, aby ste ich museli akokoľvek meniť. Ak je ich optimalizáciou možné vyžmýkať z nich maximum a viete ich využiť, tak zostávajú s vami naďalej.

V čom sa vaše služby odlišujú od toho, čo ponúkajú banky?

Zhrniem to do týchto základných bodov. 1. Neplním ciele banky, ale ciele klienta. Ponúkam nezávislosť pri výbere produktov. Mám v ponuke fondy od takmer 40 správcov. 2. Väčšinu investícií realizujem cez ETF fondy, ktoré sú neporovnateľne lacnejšie ako bankové podielové fondy. 3. Vďaka kvalitných fondom v portfóliu dosiahnete vyšší výnos. Je ťažké nájsť na trhu riešenia, ktoré dlhodobo prinášajú vyšší výnos. 4. Riešenia cez ETF fondy prinášajú výnos, ktorý nemusíte zdaňovať.

Akou formou prebiehajú konzultácie?

Najradšej mám osobné stretnutia. Považujem ich za najvhodnejší spôsob komunikácie pri správe investícií a majetku. Bez problémov však zvládam on-line komunikáciu (telefonicky, skype, hangouts, teams, zoom a pod.). Takisto využívam systém, ktorý nám umožňuje otváranie investičných účtov on-line cez elektronický podpis na diaľku.

Do čoho investujem svoje peniaze a kto vyberá fondy do investičného portfólia?

Spolupracujem so spoločnosťou Swiss Life Select Slovensko a.s., ktorá patrí do švajčiarskej skupiny Swiss Life. Spoločnosť Swiss Life, ktorá je hlavným nositeľom know-how sa už viac ako 160 rokov stará o investície klientov v západnej Európe. Pri tvorbe portfólia používam cenné informácie z analytického oddelenia spoločnosti Swiss Life Select Slovensko a.s. Samozrejme na portfóliách, do ktorých investujete sa nachádza aj odtlačok môjho prsta, ktorý prispôsobuje investičné portfólio vašim požiadavkám a vašej situácii. Vaše portfólio je zložené prevažne z ETF fondov a môže byť doplnené podielovými fondmi.

Kde posielam svoje peniaze?

Pracujem ako investičný poradca. S vašimi peniazmi fyzicky neprichádzam do žiadneho kontaktu. Finančné prostriedky posielate priamo na účet obchodníka s cennými papiermi, ktorý na váš účet nakúpi podielové listy alebo ETF od zahraničných správcov, v niektorých prípadoch ich posielate na účet správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje podielové fondy. Peniaze sú oddelené od majetku obchodníka alebo správcovskej spoločnosti a všetky transakcie podliehajú dohľadu NBS. Prehľad o zaslaných finančných prostriedkoch a aktuálnom stave investičného účtu vidíte po prihlásení na svoj účet.

Akým spôsobom sú chránené moje peniaze?

Obchodník s cennými papiermi a správcovské spoločnosti sú účastníkmi Garančného fondu investícií. Váš majetok je chránený do výšky 50.000 €. Garančný fond investícií neposkytuje garanciu na výnosy investícií, ale rieši nedostupnosť majetku klienta u obchodnícka s cennými papiermi alebo u správcovskej spoločnosti. Obchodníci s cennými papiermi a správcovia dodržiavajú striktné pravidlá pri správa majetku klientov a navyše majetok klientov musí byť oddelený od majetku klientov.

Ako sa zdaňujú výnosy investícii? Ako je možné ušetriť na daniach?

Daň môže byť 0% alebo 19%. Závisí to od toho, do čoho investujete. Výnosy klasických podielových fondov sú zdaňované daňou vo výške 19%. Slovenské správcovské spoločnosti vám zrazia zrážkovú daň pri výbere (odpredaji podielov). Pri zahraničných správcoch si výnos zdaňuje klient sám. V prípade investovania cez ETF fondy daň platiť nemusíte, ak ich držíte viac ako 1 rok. Vďaka tomu ušetríte 19% a o to vyšší výnos dosiahnete. Je to nesporná výhoda investovania do ETF fondov.

Aká je minimálna investícia, ak chcem využiť vaše služby?

Minimálny vklad pre pravidelné investovanie je 100 € mes. Minimálny vklad pre jednorazovú investíciu je 10.000 €. V prípade menších súm vám sprostredkujem stretnutie s iným obchodníkom z môjho tímu.

Ako sa dá otvoriť investičný účet? Je to možné aj elektronicky?

Zmluvy môžeme uzatvárať osobne na stretnutí so mnou cez papierové zmluvy a je ich možné uzatvárať aj on-line bez potreby prísť ku mne do kancelárie. Má k dispozícií systém na otváranie investičných účtov cez on-line podpis. Vám k tomu stačí váš počítač alebo smartfón.

Ako si môžete vložiť peniaze na svoj investičný účet?

Finančné prostriedky môžete posielať výlučne prevodom z bankového účtu na účet obchodníka s cennými papiermi alebo účet správcovskej spoločnosti. Peniaze v hotovosti nie je možné investovať. Je nutné, aby ste si ich najskôr vložili na svoj účet a potom ich zaslali na zberný účet obchodníka alebo správcu podľa investičnej zmluvy.

Ako rýchlo dostanem na účet peniaze pri výbere/predaji fondov?

Ak si posielate ešte nezainvestované peniaze zo zberného účtu obchodník, tak je to otázka 2 až 3 pracovných dní. V prípade, ak predávate cenné papiere, tak to môže trvať 5 až 10 pracovných dní v závislosti od spoločnosti, ktorá spravuje podielový fond/ETF fond.

Chcete Poradiť? Napíšte mi