Registrácia v NBS

Prevádzkovateľom webovej stránky www.investicnyporadca.sk je spoločnosť ILEK s.r.o. so sídlom Nejedlého 65, 841 02 Bratislava, IČO: 47623969, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 96525/B.

Na výkon investičného poradenstva a finančného sprostredkovania je nevyhnuté mať absolvované zákonom predpísané vzdelávanie, odborné skúšky a byť zapísaný v registri finančných agentov a finančných poradcov v NBS.

Toto všetko mám úspešne absolvované a navyše mám 19 rokov praxe. Moju registráciu si môžete preveriť v registri na stránke NBS.

Som registrovaný v NBS pod č. 186408 ako podriadený finančný agent spoločnosti Swiss Life Select Slovensko a.s. a vykonávam činnosť podriadeného finančného agenta v sektoroch kapitálového trhu, poistenia alebo zaistenia, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovanie úverov a starobného dôchodkového sporenia.

Nájdete ma tam ako spoločnosť ILEK s.r.o. so sídlom Nejedlého 65, 841 02 Bratislava, IČO: 47 623 969, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.96525/B.

Moje osvedčenia o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania a vykonaní odborných skúšok si môžete pozrieť na obrázkoch nižšie.

Chcete poradiť? napíšte mi