InvestiČnÉ PORADENSTVO

Kto najčastejšie

využíva Moje sluŽby

 • Ľudia, ktorí zarábajú viac ako míňajú a chcú svoje peniaze zhodnocovať.
 • Majitelia firiem, riaditelia, manažéri, IT špecialisti, lekári, právnici, advokáti, znalci, vedci, úspešní podnikatelia ...
 • Dobre zarábajúci Slováci, ktorí pracujú v zahraničí.
 • Ľudia, ktorí majú úspory v bankách alebo stavebnom sporení, trápi ich veľmi nízky úrok a chcú získať vyššie výnosy.
 • Ľudia, ktorí už investujú svoje peniaze, ale nie sú spokojní so zhodnotením.
 • Klienti slovenského privátneho bankovníctva.
Jaroslav Ilek - investičný poradca

Čo vám prinesie investičné poradenstvo

Výnos pri dlhodobom investovaní viac ako 6% p.a.
Investície oslobodené od zdaňovania výnosu.
Investičný plán na tvorbu renty a finančnej nezávislosti.
Úsporu na vstupných poplatkoch viac ako 50%.
Výber z viac ako 1400 fondov od takmer 40 správcovských spoločností.
Možnosť rozšírenia služby na komplexnú správu financií a majetku.

Mnohí ľudia investujú do fondov slovenských správcov. Tu si môžete pozrieť ich výnosy. To sú tie v dolnej časti. Z toho si musíte ešte odpočítať zrážkovú daň.

Tie zelené sú fondy, ktoré tvoria časť portfólia mojich klientov. Ponúkajú vyšší výnos a sú oslobodené od zdaňovania výnosu.

Výnosy sú uvádzané k 30.6.2021 podľa údajov správcov. TER = priebežný poplatok fondu podľa KIID.

Naozaj nie je jedno, do akých fondov investujete.

Prečo spolupracovať so mnou

 • Mám za sebou 19 rokov praxe vo finančnom sektore a consultingu. 
 • Využívam know-how a zázemie spoločnosti Swiss Life Select Slovensko a.s., ktorá patrí do švajčiarskej skupiny Swiss Life.
 • Nie som teoretik.  Sám som investorom. Čo radím klientom, to sám robím v praxi.
 • Spravujem investície viac ako 100 klientom. 
 • Poskytujem viac ako investičné poradenstvo. Mnoho klientov využíva rozšírenú službu komplexnej správy financií a majetku.
 • Píšem články o investovaní, financiách a efektívnom využívaní finančných produktov a vyjadrujem sa pre odborné médiá.
 • Svoje skúsenosti odovzdávam ďalej. Vediem tím investičných poradcov, ktorí patria k špičke na slovenskom trhu.
 • Robím s väčšími objemami investícií a vďaka tomu majú moji klienti nižšie poplatky, ako je bežné na trhu.

Ako prebieha spolupráca

 • Najskôr si zavoláme
  Poviete mi svoje očakávania a dohodneme sa na ďalšom postupe.
 • Spravíme úvodnú konzultáciu
  Dohodneme sa na rozsahu spolupráce, zadefinujeme si ciele, ktoré chcete dosiahnuť, prejdeme si detailne vaše požiadavky a existujúce investičné produkty.
 • Predstavím vám investičnú stratégiu
  Do 3 dní vám pripravím návrh individuálneho riešenia na mieru. Predstavím vám konkrétne kroky ako začať a ako postupovať v budúcnosti pre dosiahnutie cieľov.
 • Začnete investovať
  Pomôžem vám s otvorením a nastavením investičného účtu. Na vás bude už len poslať prvé peniaze na investičný účet.
 • Naďalej spolu komunikujeme
  Minimálne raz ročne sa spolu stretneme, kde sa pozrieme na vývoj vašej investície a aktuálnu situáciu na trhu. V priebehu roka vám občas pošlem email alebo zavolám (zmeny na trhu, tipy na investovanie, návody ako ušetriť a pod). Zároveň môžete využívať operatívne konzultácie.

Čo zahŕňa investičné poradenstvo

 • Úvodná osobná konzultácia. Cieľom je zmapovať vašu aktuálnu situáciu a zameranie sa na vaše ciele.
 • Príprava investičnej stratégie s návrhom portfólia a aktualizácia v čase.
 • Raz ročne konzultácia k stavu a zhodnoteniu finančného majetku.
 • Operatívne konzultácie vyžiadané zmenami vo vašom živote a zmenami na trhu.
 • Online prístup na investičný účet (cez web aj mobilnú aplikáciu).
 • Zvýhodnené podmienky na iné finančné produkty v rámci služby komplexná správa financií a majetku.
 • Informovanie o novinkách, zvýhodnených ponukách a dôležitých zmenách na trhu.
investičné poradenstvo a budovanie majetku
audit investičných produktov znižuje poplatky a zvyšuje výnosy

Poplatky za moje služby

 • Príprava investičnej stratégie
  Investičné poradenstvo robím ako súčasť finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu. Ak príprava stratégie smeruje k otvoreniu investičného účtu, tak je to pre vás bezplatné.
 • Vstupné poplatky do fondov
  Od 0,5 do 1,9% v závislosti od objemu a typu investície. Pri peňažných investíciach je poplatok 0%.
 • Poplatok za správu portfólia
  V závislosti od výberu produktu a kategórie ETF fondov je poplatok 0,5% až 1% p.a.
Prvé stretnutie je nezáväzné a bezplatné.

otázky a odpovede

V čom sa vaše služby odlišujú od toho, čo ponúkajú banky?

Zhrniem to do týchto základných bodov. 1. Neplním ciele banky, ale ciele klienta. Ponúkam nezávislosť pri výbere produktov. Mám v ponuke fondy od takmer 40 správcov. 2. Väčšinu investícií realizujem cez ETF fondy, ktoré sú neporovnateľne lacnejšie ako bankové podielové fondy. 3. Vďaka kvalitných fondom v portfóliu dosiahnete vyšší výnos. Je ťažké nájsť na trhu riešenia, ktoré dlhodobo prinášajú vyšší výnos. 4. Riešenia cez ETF fondy prinášajú výnos, ktorý nemusíte zdaňovať.

Akou formou prebiehajú konzultácie?

Najradšej mám osobné stretnutia. Považujem ich za najvhodnejší spôsob komunikácie pri správe investícií a majetku. Bez problémov však zvládam on-line komunikáciu (telefonicky, skype, hangouts, teams, zoom a pod.). Takisto využívam systém, ktorý nám umožňuje otváranie investičných účtov on-line cez elektronický podpis na diaľku.

Mám finančného poradcu. Môžem s Vami riešiť iba investície?

Áno, je to možné. Stáva sa to pomerne často, že ma oslovujú ľudia, ktorí už majú poradcu a so mnou chcú riešiť iba investície.

Už mám investičné produkty. Musím si ich zrušiť? Musím si otvoriť investičný účet cez vás?

Nemusíte vôbec nič. Súčasťou mojej služby je posúdenie, ako vaše existujúce produkty zapadajú do investičnej stratégie a ako riešia vaše ciele. Bežne sa stáva, že zmluvy, ktoré ľudia už majú, zapadajú do celkového riešenia, ktoré pripravujem. Mnohé zmluvy si dokonca môžem prevziať do svojej správy bez toho, aby ste ich museli akokoľvek meniť. Ak je ich optimalizáciou možné vyžmýkať z nich maximum a viete ich využiť, tak zostávajú s vami naďalej.

Do čoho investujem svoje peniaze a kto vyberá fondy do investičného portfólia?

Spolupracujem so spoločnosťou Swiss Life Select Slovensko a.s., ktorá patrí do švajčiarskej skupiny Swiss Life. Spoločnosť Swiss Life, ktorá je hlavným nositeľom know-how sa už viac ako 160 rokov stará o investície klientov v západnej Európe. Pri tvorbe portfólia používam cenné informácie z analytického oddelenia spoločnosti Swiss Life Select Slovensko a.s. Samozrejme na portfóliách, do ktorých investujete sa nachádza aj odtlačok môjho prsta, ktorý prispôsobuje investičné portfólio vašim požiadavkám a vašej situácii. Vaše portfólio je zložené prevažne z ETF fondov a môže byť doplnené podielovými fondmi.

Kde posielam svoje peniaze?

Pracujem ako investičný poradca. S vašimi peniazmi fyzicky neprichádzam do žiadneho kontaktu. Finančné prostriedky posielate priamo na účet obchodníka s cennými papiermi, ktorý na váš účet nakúpi podielové listy alebo ETF od zahraničných správcov, v niektorých prípadoch ich posielate na účet správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje podielové fondy. Peniaze sú oddelené od majetku obchodníka alebo správcovskej spoločnosti a všetky transakcie podliehajú dohľadu NBS. Prehľad o zaslaných finančných prostriedkoch a aktuálnom stave investičného účtu vidíte po prihlásení na svoj účet.

Akým spôsobom sú chránené moje peniaze?

Obchodník s cennými papiermi a správcovské spoločnosti sú účastníkmi Garančného fondu investícií. Váš majetok je chránený do výšky 50.000 €. Garančný fond investícií neposkytuje garanciu na výnosy investícií, ale rieši nedostupnosť majetku klienta u obchodnícka s cennými papiermi alebo u správcovskej spoločnosti. Obchodníci s cennými papiermi a správcovia dodržiavajú striktné pravidlá pri správa majetku klientov a navyše majetok klientov musí byť oddelený od majetku klientov.

Ako sa zdaňujú výnosy investícii? Ako je možné ušetriť na daniach?

Daň môže byť 0% alebo 19%. Závisí to od toho, do čoho investujete. Výnosy klasických podielových fondov sú zdaňované daňou vo výške 19%. Slovenské správcovské spoločnosti vám zrazia zrážkovú daň pri výbere (odpredaji podielov). Pri zahraničných správcoch si výnos zdaňuje klient sám. V prípade investovania cez ETF fondy daň platiť nemusíte, ak ich držíte viac ako 1 rok. Vďaka tomu ušetríte 19% a o to vyšší výnos dosiahnete. Je to nesporná výhoda investovania do ETF fondov.

Aká je minimálna investícia, ak chcem využiť vaše služby?

Minimálny vklad pre pravidelné investovanie je 100 € mes. Minimálny vklad pre jednorazovú investíciu je 10.000 €. V prípade menších súm vám sprostredkujem stretnutie s iným obchodníkom z môjho tímu.

Ako sa dá otvoriť investičný účet? Je to možné aj elektronicky?

Zmluvy môžeme uzatvárať osobne na stretnutí so mnou cez papierové zmluvy a je ich možné uzatvárať aj on-line bez potreby prísť ku mne do kancelárie. Má k dispozícií systém na otváranie investičných účtov cez on-line podpis. Vám k tomu stačí váš počítač alebo smartfón.

Ako si môžete vložiť peniaze na svoj investičný účet?

Finančné prostriedky môžete posielať výlučne prevodom z bankového účtu na účet obchodníka s cennými papiermi alebo účet správcovskej spoločnosti. Peniaze v hotovosti nie je možné investovať. Je nutné, aby ste si ich najskôr vložili na svoj účet a potom ich zaslali na zberný účet obchodníka alebo správcu podľa investičnej zmluvy.

Ako rýchlo dostanem na účet peniaze pri výbere/predaji fondov?

Ak si posielate ešte nezainvestované peniaze zo zberného účtu obchodník, tak je to otázka 2 až 3 pracovných dní. V prípade, ak predávate cenné papiere, tak to môže trvať 5 až 10 pracovných dní v závislosti od spoločnosti, ktorá spravuje podielový fond/ETF fond.

ChceTE konzultáciu? Napíšte mi