Často kladené otázky

Otázky a odpovede

V čom sa vaše služby odlišujú od toho, čo ponúkajú banky?

Zhrniem to do týchto základných bodov. 1. Neplním ciele banky, ale ciele klienta. Ponúkam nezávislosť pri výbere produktov. Mám v ponuke fondy od takmer 40 správcov. 2. Väčšinu investícií realizujem cez ETF fondy, ktoré sú neporovnateľne lacnejšie ako bankové podielové fondy. 3. Vďaka kvalitných fondom v portfóliu dosiahnete vyšší výnos. Je ťažké nájsť na trhu riešenia, ktoré dlhodobo prinášajú vyšší výnos. 4. Riešenia cez ETF fondy prinášajú výnos, ktorý nemusíte zdaňovať.

Akou formou prebiehajú konzultácie?

Najradšej mám osobné stretnutia. Považujem ich za najvhodnejší spôsob komunikácie pri správe investícií a majetku. Bez problémov však zvládam on-line komunikáciu (telefonicky, skype, hangouts, teams, zoom a pod.). Takisto využívam systém, ktorý nám umožňuje otváranie investičných účtov on-line cez elektronický podpis na diaľku.

Už mám finančného poradcu. Môžem s Vami riešiť iba investície?

Áno, je to možné. Stáva sa to pomerne často, že ma oslovujú ľudia, ktorí už majú poradcu a so mnou chcú riešiť iba investície.

Do čoho investujem svoje peniaze a kto vyberá fondy do investičného portfólia?

Spolupracujem so spoločnosťou Swiss Life Select Slovensko a.s., ktorá patrí do švajčiarskej skupiny Swiss Life. Spoločnosť Swiss Life, ktorá je hlavným nositeľom know-how sa už viac ako 160 rokov stará o investície klientov v západnej Európe. Pri tvorbe portfólia používam cenné informácie z analytického oddelenia spoločnosti Swiss Life Select Slovensko a.s. Samozrejme na portfóliách, do ktorých investujete sa nachádza aj odtlačok môjho prsta, ktorý prispôsobuje investičné portfólio vašim požiadavkám a vašej situácii. Vaše portfólio je zložené prevažne z ETF fondov a môže byť doplnené podielovými fondmi.

Kde posielam svoje peniaze?

Pracujem ako investičný poradca. S vašimi peniazmi fyzicky neprichádzam do žiadneho kontaktu. Finančné prostriedky posielate priamo na účet obchodníka s cennými papiermi, ktorý na váš účet nakúpi podielové listy alebo ETF od zahraničných správcov, v niektorých prípadoch ich posielate na účet správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje podielové fondy. Peniaze sú oddelené od majetku obchodníka alebo správcovskej spoločnosti a všetky transakcie podliehajú dohľadu NBS. Prehľad o zaslaných finančných prostriedkoch a aktuálnom stave investičného účtu vidíte po prihlásení na svoj účet.

Akým spôsobom sú chránené moje peniaze?

Obchodník s cennými papiermi a správcovské spoločnosti sú účastníkmi Garančného fondu investícií. Váš majetok je chránený do výšky 50.000 €. Garančný fond investícií neposkytuje garanciu na výnosy investícií, ale rieši nedostupnosť majetku klienta u obchodnícka s cennými papiermi alebo u správcovskej spoločnosti. Obchodníci s cennými papiermi a správcovia dodržiavajú striktné pravidlá pri správa majetku klientov a navyše majetok klientov musí byť oddelený od majetku klientov.

Ako sa zdaňujú výnosy investícii? Ako je možné ušetriť na daniach?

Daň môže byť 0% alebo 19%. Závisí to od toho, do čoho investujete. Výnosy klasických podielových fondov sú zdaňované daňou vo výške 19%. Slovenské správcovské spoločnosti vám zrazia zrážkovú daň pri výbere (odpredaji podielov). Pri zahraničných správcoch si výnos zdaňuje klient sám. V prípade investovania cez ETF fondy daň platiť nemusíte, ak ich držíte viac ako 1 rok. Vďaka tomu ušetríte 19% a o to vyšší výnos dosiahnete. Je to nesporná výhoda investovania do ETF fondov.

Aká je minimálna investícia, ak chcem využiť vaše služby?

Minimálny vklad pre pravidelné investovanie je 100 € mes. Minimálny vklad pre jednorazovú investíciu je 10.000 €. V prípade menších súm vám sprostredkujem stretnutie s iným obchodníkom z môjho tímu.

Ako sa dá otvoriť investičný účet? Je to možné aj elektronicky?

Zmluvy môžeme uzatvárať osobne na stretnutí so mnou cez papierové zmluvy a je ich možné uzatvárať aj on-line bez potreby prísť ku mne do kancelárie. Má k dispozícií systém na otváranie investičných účtov cez on-line podpis. Vám k tomu stačí váš počítač alebo smartfón.

Ako si môžete vložiť peniaze na svoj investičný účet?

Finančné prostriedky môžete posielať výlučne prevodom z bankového účtu na účet obchodníka s cennými papiermi alebo účet správcovskej spoločnosti. Peniaze v hotovosti nie je možné investovať. Je nutné, aby ste si ich najskôr vložili na svoj účet a potom ich zaslali na zberný účet obchodníka alebo správcu podľa investičnej zmluvy.

Ako rýchlo dostanem na účet peniaze pri výbere/predaji fondov?

Ak si posielate ešte nezainvestované peniaze zo zberného účtu obchodník, tak je to otázka 2 až 3 pracovných dní. V prípade, ak predávate cenné papiere, tak to môže trvať 5 až 10 pracovných dní v závislosti od spoločnosti, ktorá spravuje podielový fond/ETF fond.

Aké investičné zmluvy mi v rámci auditu viete pozrieť?

Najčastejšie pripravujem analýzu týchto produktov: produkty privátneho bankovníctva, korporátne dlhopisy a zmenky, slovenské podielové fondy, zahraničné podielové fondy a ETF, realitné fondy, termínované vklady, stavebné sporenie, investičné životné poistenie.

Musím si zrušiť existujúce produkty a otvoriť investičný účet cez vás?

Nemusíte vôbec nič. Súčasťou mojej služby je posúdenie, ako vaše existujúce produkty zapadajú do investičnej stratégie a ako riešia vaše ciele. Bežne sa stáva, že zmluvy, ktoré ľudia už majú, zapadajú do celkového riešenia, ktoré pripravujem. Mnohé zmluvy si dokonca môžem prevziať do svojej správy bez toho, aby ste ich museli akokoľvek meniť. Ak je ich optimalizáciou možné vyžmýkať z nich maximum a viete ich využiť, tak zostávajú s vami naďalej.

Čo musím splniť, aby som mohol využiť službu komplexnej správy financií?

V prvom rade si musíme sadnúť ako ľudia a musí nám spolupráca dávať zmysle na oboch stranách. Prvým krokom je úvodná konzultácia. Počas nej sa porozprávame o vašich predstavách a dohodneme sa na ďalších krokoch.

Aké finančné produkty mi viete pozrieť v rámci auditu pri službe komplexná správa osobných financií??

V rámci tejto služby pripravujem veľmi často analýzu týchto produktov: slovenské podielové fondy, zahraničné podielové fondy a ETF, realitné fondy, termínované vklady, stavebné sporenie, životné poistenie, poistenie nehnuteľnosti, poistenie vozidiel, hypotéky, spotrebné úvery, DSS a DDS.

Aká je cena za vaše služby?

Služba investičné poradenstvo, ktorá zahŕňa výber investičných produktov a správu investícii, spadá podľa zákona pod finančné sprostredkovanie. Za túto službu dostávam províziu, ktorú mi platia investičné spoločnosti. Ak naša spolupráca bude viesť k uzatvoreniu zmluvy alebo prevzatiu zmluvy do správy, tak je to pre vás bezplatné. Za iné služby, ktoré nesúvisia s investičným poradenstvom a finančným sprostredkovaním si účtujem podľa aktuálneho cenníka služieb.

Chcete poradiŤ? Napíšte mi