ESG investovanie a jeho význam v investičnom portfóliu

ESG postupne mení finančné trhy. Mení sa pohľad investorov na investovanie a mení sa aj ich prístup. Pre novú generáciu investorov je často dôležitejšie mať „ESG investíciu“ ako samotný výnos. Záleží im na tom, do čoho investujú a uprednostňujú všetko, čo je „viac ESG“. Je tento prístup správny? Aké sú výhody a nevýhody investovania do ESG fondov?

Investície, ktoré vám dovolia pokojne spať

“Etické” investičné stratégie existujú doslova storočia. Investori odjakživa vytesňovali zo svojich portfólií firmy, s ktorými mali morálny problém – napríklad už okolo roku 1700 existovali myšlienkové prúdy, ktoré sa zdržiavali investovania do obchodu s otrokmi, či odvetví, ktoré poškodzovali zdravie robotníkov (napríklad kožiarsky priemysel).

Od druhej polovice 20. storočia sa dostávala myšlienka spoločensky zodpovedného investovania (SRI – socially responsible investing) do mainstreamu. Istá časť investorov sa začala vyhýbať morálne “nekalým” biznisom – a vznikali portfólia, ktoré vylučovali firmy tabakového, zbrojárskeho, či ropného a uhoľného priemyslu.

Tento prístup sa postupom času ešte viac vykryštalizoval a vyústil do indexu ESG. Ten je nástrojom na hodnotenie firiem, ktorý sleduje rôzne metriky spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti, a dovoľuje investorom jednoducho vyberať spoločnosti nielen na základe ich ekonomických, ale aj spoločenských výsledkov.

Čo znamená skratka ESG?

Index ESG reprezentuje “nebiznisové” metriky, na ktoré investori v poslednom čase prihliadajú čoraz viac:

  • E znamená environment, teda životné prostredie. Reprezentuje ekologickosť spoločnosti, či už je to vo výrobe a distribúcii, dopadoch produktu na našu planétu, alebo nakladaní s odpadom.
  • S skrýva social, teda spoločenskú zodpovednosť. Tá v sebe zahŕňa jednak dobré a etické vzťahy firmy s dodávateľmi (fair trade, lokálne zdroje surovín), ale tiež “vracanie” do komunity (dobrovoľnícku činnosť, dobročinnosť) a rodovú rovnosť (rovnaké platy pre obe pohlavia, obe pohlavia vo vedúcich pozíciách).
  • G reprezentuje governancetransparentnosť vo vedení spoločnosti. Pod týmto si môžete predstaviť napríklad transparentné účtovníctvo, vyhýbanie sa nekalým praktikám, transparentný kontakt s vládou, správnu radu bez konfliktov záujmov a vysoký manažment s primeranými odmenami.

Hodnotenie v indexe ESG je veľmi jednoduché, a MSCI (správca indexu ESG) v ňom prideľuje každej spoločnosti rating. Ten je váženým priemerom všetkých troch oblastí, pričom váhy jednotlivých oblastí stanovujú podľa toho, čo je pre danú spoločnosť najväčším rizikom.

Konečné hodnotenie je na stupnici od CCC (najhoršie) až po AAA (najlepšie) a vyjadruje, ako dobre sa spoločnosti darí vzhľadom na jej podobné firmy v podobnom odvetví. Môže sa teda teoreticky stať, že uhoľná baňa bude mať lepšie hodnotenie ako pestovateľ zeleniny – ak baňa robí veci čo najčistejšie a snaží sa minimalizovať svoju stopu, a pestovateľ zeleniny naopak na podobné “zbytočnosti” kašle.

Takéto hodnotenie sa premieta aj do podielových fondov a ETF fondov. Napr. pri fonde iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF môžete nájsť na webe správcu “ESG hodnotenie”, ktoré vyzerá takto:

ESG hodnotenie pri fonde iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

ESG hodnotenie pri fonde iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF, zdroj: https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/270048/ishares-msci-world-value-factor-ucits-etf

Prečo to investorov zaujíma?

Na dôvody, prečo je “zodpovedné investovanie” na vzostupe, sa dá pozerať dvoma pohľadmi – idealistickým a pragmatickým.

Z idealistického pohľadu je investovanie viac ako len spôsob na rozmnoženie peňazí. Svojimi investíciami investori “hlasujú”, ktoré spoločnosti chcú podporiť v raste, a ktoré nie. A mladí investori chcú podporiť spoločnosti, ktoré robia správne veci – vyrábajú dobré produkty, fungujú udržateľne a sú spoločensky zodpovedné. Tento záujem je následne samonaplňujúcim sa proroctvom – záujem dvíha cenu akcií, a na oplátku sú investori presvedčení, že tento “idealistický” model investovania funguje. A sú ochotní investovať viac.

Pragmatický pohľad nám zase hovorí o tom, že zodpovedné firmy majú dlhodobo menej problémov. Udržateľné riešenia sú často dobré pre biznis – hoci môžu byť zo začiatku nákladnejšie, v dlhom horizonte prinášajú svoje ovocie. Ak sa biznis chová férovo a neklame svojich zákazníkov, alebo neuzatvára nefér dohody so štátom, vyhne sa škandálom (ako napríklad emisný škandál Volkswagen), ktoré by cenu bežných akcií aspoň na nejaký čas statočne potopili. Ak dobre pracuje s odpadom, recykluje a je zodpovedný voči životnému prostrediu, nielen že sa vyhne ekologickým katastrofám, ale tiež získa lacnejšie suroviny na výrobu nových produktov.

Okrem toho je záujem firmy o témy ESG dobrým ukazovateľom zrelosti manažmentu a jeho vízie. Ak sa totiž manažment zamýšľa aj nad veľkými problémami v budúcnosti, ktoré nie sú bezprostrednou hrozbou, ukazuje to na jasnú víziu, schopnosť rozmýšľať v širokých súvislostiach a dlhodobé plánovanie.

Ako súvisí výkon biznisu a hodnotenie ESG?

Čas postupne ukazuje, že firmy s dobrým indexom ESG sú stabilnejšie a majú slušnú úroveň rastu. Od roku 1995 rástli v priemere o 13,6 % a celý segment ESG investícií narástol viac ako 18-násobne.

A dôvody, prečo sa to deje, sú celkom “hmatateľné”.

Napríklad spoločnosti, ktoré sa dobre starajú o svojich zamestnancov, majú v priemere nižšiu fluktuáciu – čo znamená menšie náklady na HR a tréning, lepšiu kvalitu služieb zákazníkom a vo finále aj vyšší zisk.

Spoločnosti s rôznorodou skupinou ľudí na najvyšších pozíciách sú tiež vo výhode oproti svojim “homogénnym” náprotivkom. Štúdia spoločnosti McKinsey z roku 2018 založená na vzorke 366 firiem zo Spojeného kráľovstva, južnej a severnej Ameriky ukazuje, že spoločnosti, ktoré boli v hodnotení diverzity v hornej štvrtine rebríčka mali veľkú šancu, že ich výsledky budú nad národným priemerom.

Nevýhody ESG investovania – štandardy v plienkach

S ESG investovaním sa však nespájajú len samé pozítíva.

Podobne ako “greenwashing”, aj index ESG niektoré spoločnosti zneužívajú na manipulovanie investorov.

Štandardy, podľa ktorých sa meria výkonnosť spoločnosti v jednotlivých oblastiach sa ešte stále formujú – čo otvára priestor pre investičné spoločnosti, ktoré ho použijú len ako pozlátko na nalákanie mladých investorov.

Ešte horším dôsledkom je však aktuálna firemná kultúra. Veľa spoločností dnes vydáva hodnotenia udržateľnosti a zaujíma sa o ich dopad na okolie – ale robia to len zo svojej ľubovôle. A ako začali, tak rýchlo môžu aj skončiť.

ESG fondy – jednoduchý spôsob, ako rozložiť spoločenské riziko

Ak sa chcete vyhnúť týmto rizikám, stačí použiť rovnaký recept ako pri manažovaní finančných rizík – diverzifikovať. A najjednoduchším spôsobom je investovanie cez ESG fondy.

ESG fondy sú podielové fondy alebo ETF fondy, ktoré pri výbere spoločností na investovanie hľadajú rozumný priesečník medzi dobrou ziskovosťou a zodpovedným správaním firiem. Do portfólia si vyberajú spoločnosti aj podľa ESG ratingu a okrem bežných metrík – ako je ziskovosť, majetok či tempo rastu – sledujú aj správanie firmy k jej okoliu.

A hoci výsledky týchto fondov nemusia vždy porážať trh, prieskumy ukazujú, že mladá generácia investorov je ochotná obetovať vyšší zisk z investície v prospech biznisov, ktoré zakladajú svoje podnikanie na udržateľných základoch.

Ak chcete investovať do ESG fondov, poraďte sa s vaším investičným poradcom. Aj do týchto fondov môžete investovať buď formou podielového fondu alebo cez daňovo zvýhodnené ETF. Ak si nie ste istí ako na to, alebo by ste sa chceli do problematiky hlbšie ponoriť s odborníkom, môžete mi napísať alebo zavolať – v tejto oblasti vidím veľký potenciál do budúcnosti, a rád vám ukážem výhody, ale aj skryté úskalia.

Záver

Investovanie podľa hodnotenia ESG je očividne na vzostupe – a predpokladám, že v najbližších dekádach bude hrať v portfóliách významnú rolu.

S čoraz vyšším pomerom mladých investorov s inými prioritami kombinovaným s rastom zelenej ekonomiky môže tomuto trendu poriadne pomôcť.

Neznamená to však teraz, že akékoľvek iné investície nemajú zmysel, a všetky peniaze by sme mali dať do spoločností s dobrým hodnotením ESG.

Firmy s dobrým ESG indexom sú rovnako náchylné na výkyvy trhu, a ich etické správanie ich niekedy môže postaviť do nevýhodnejšej pozície než ich menej zodpovedných konkurentov – čo sa môže prejaviť horšou ziskovosťou.

Dobrým prístupom bude sledovať celé portfólio s pomocou indexu ESG a hľadať rozumnú mieru, vďaka ktorej budete môcť pokojne spať. Nielen preto, že vaše portfólio je zodpovedné, ale aj preto, lebo vám prináša slušný výnos.

Chcete poradiť s investovaním? Napíšte mi.

 

Pomáham ľuďom pri zhodnocovaní a ochrane ich finančného majetku. Aktívne sa starám o viac ako 100 klientov. Som človek z praxe. Pre verejnosť píšem o financiách, investovaní a efektívnom využívaní finančných produktov. Vediem tím finančných poradcov, pre ktorých som mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou. Odovzdávam im všetko, čo som sa naučil v praxi počas 15 rokov.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely spracovania tohto komentára. Zásady spracovania osobných údajov